קולטים בגג שנשברו ברוח מחמת התקנה לא טובה

שאלה:

מספר בניינים בקרית ספר שבנו על הגג העלו את הקולטים לקומה מעל היינו לגג החדש ביום חמישי לפני שבוע וחצי נגרם נזק על ידי שבירה או שממש עפו המון קולטים בבניינים שבנו על הגג, העברת הקולטים נעשתה על ידי איש מקצוע חרדי, אבל החיבורים שלהם לא עמדו ברוח החזקה שהייתה אז.
אני מחפש סברות לדיון בבית דין לחובת המתקין.
חשוב לציין הבדל שיש בין מצב הקולטים מול הרוח בבנייה רגילה לפני ההעברה שבגג רגיל יש כמטר גדר מסביב לבניין מה שגורם שפחות רוח מגיעה לקולטים לעומת בנייה על הגג שבה עושים (אם בכלל) מעקה מברזלים ולא בניית גדר כך שיש יותר רוח כנגד הקולטים כשמעתיקים את הקולטים לגג החדש, מובן שבעל המקצוע מודע לכך ואמור להתקין את הקולטים שיעמדו ברוח יותר חזקה מבבנייה המקורית בגלל ההסבר הנ"ל.
יישר כח גדול.

תשובה:

שלום וברכה, לפי הפרטים שהעלתה התביעה היא מאוד פשוטה. מכיוון שאומן טעה וגרם לנזק חייב לשלם. כיון שהעבודה שלו לא נעשתה בצורה תקינה ואירע נזק מחמתו, דינו כמראה דינר לשולחני ונמצא רע שחייב לשלם [והמקור לכך מבו' בסוגיות בבבא מציעא פרק הגוזל עצים, ועיי"ש: "איתמר המראה דינר לשלחני ונמצא רע תני חדא אומן פטור הדיוט חייב ותניא אידך בין אומן בין הדיוט חייב אמר רב פפא כי תניא אומן פטור כגון דנכו איסור דלא צריכי למיגמר כלל אלא במאי טעו בסכתא חדתא דההיא שעתא דנפק מתותי סכתא ופרש"י המראה דינר. לדעת אם טוב הוא ויקבלנו מחבירו: דנכו ואיסור. שולחנים אומנין היו: טעו בסכתא חדתא. שנפסל המטבע והעמידו צורה אחרת ועדיין לא היו בקיאים בה"] וראה שו"ע חו"מ סימן שו סעיף ו': "המראה דינר לשולחני ואמר לו יפה הוא ונמצא רע אם בשכר ראהו חייב לשלם אע"פ שהוא בקי ואינו צריך להתלמד ואם בחנם ראהו פטור והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד ואם אינו בקי חייב לשלם אע"פ שהוא בחנם והוא שיאמר לשולחני עליך אני סומך או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים (וי"א דאפי' סתמא נמי חייב (טור בשם רבינו יצחק והרא"ש) ומ"מ הסברא הראשונה נראה עיקר)" בהצלחה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל