לתרומות לחץ כאן

אירוע שבוטל בגלל ביטול שידוך וגם בגלל הקורונה

שאלה:

שלמנו מקדמה לאולם לחתונה שנקבעה לר"ח ניסן בסך 6500₪ שזה מחיר שכירות האולם
לצערינו השידוך התבטל
כחודש לפני התאריך שנקבע מיד הודעתי לבעל האולם והוא אמר לי שמיד הוא ינסה למצוא שימוש חילופי לאולם אפילו אם זה יהיה יותר זול שיוכל להחזיר לי לפחות חלק מהסכום. אלא שבנתים נפלה גזירת הקורונה על כולנו והתברר שלולי השידוך היה מתבטל החתונה לא היתה יכולה להתקיים באולם וגם אין שום אפשרות למצוא שימוש חילופי
האם בעלי האולם צריכים להחזיר לי את דמי השכירות???

תשובה:

שלום וברכה, בעל השמחה שביטל את האירוע בזמן ביטול השידוך לא זכאי להחזר כספי (אא"כ הושכר ללקוח אחר). ולמרות שעתה התפרץ נגיף הקורונה וממילא היה מתבטל האירוע, לא מחייבים את בעל השמחה להחזיר את התשלום. בהצלחה.

מקורות:

צדדי הספק יש לדון באירוע שבוטל על ידי השוכר בגלל אונס של השוכר, ואחר זמן חל אונס גם אצל המשכיר, האם נאמר כיון שעתה יש אונס על שני הצדדים – וההפסד יהיה על שניהם בשווה. מאידך אפשר לומר שבשעה שהשוכר ביטל את האירוע, בטלה עסקת השכירות, (החוב של השכירות קיים, אבל אינו שוכר), ולכן אם אירע שוב אונס אצל המשכיר לא פוטר את השוכר, כיון שעסקת השכירות בטלה, ואין עליו שם משכיר. ומדברי המרדכי יש להוכיח שאחר שבוטל השכירות חזר הבית למשכיר, ואין לשוכר קניין בבית. יצא השוכר מהבית בטלה השכירות וז"ל המרדכי (ב"ב תקכ"ט) "מצאתי ראובן השכיר ביתו ללוי על עשר שנים ונתן לו לוי השכירות של עשר שנים והיה באותו בית שתי שנים וקנה לוי בית אחר ונכנס בו והשכיר אותו בית שהיה מושכר לו לשמעון, ועכשיו תובע ראובן לשמעון מה אתה עושה בבית, ושמעון משיבו מלוי שכרתי ששכרו ממך, וראובן השיב אין זה רצוני שתהיה בביתי כו', אבל הכא שראובן נקט שכירות בידו וכבר זכה בו קנאו ודאי אין יכול לוי לומר תחזירנו לי ותשכיר ביתך לאחר שהרי זכה ראובן במה שבידו, וכשיצא מן הבית עומד הבית בחזקת המשכיר כו' ולמי שישכירנו ראובן תהא מושכרת, ואין לוי יכול לומר כיון שנתתי השכירות כל ימי השכירות תהא בדודה, שלא על מנת כן השכיר שתהא שאיה אלא על מנת ביתא מיתבא יתיב (ב"ק כא, א)" עכ"ל. מבואר שבשעה שביטל את השכירות חזר הבית למשכיר, והוא יכול להחליט להשכיר שוב. והסמ"ע (סימן שטז ס"ק ג) הוכיח מדברי המרדכי שאם השוכר יצא מהבית יכול המשכיר להשכיר את הבית לאחרים ולקבל תשלום נוסף עבור הבית. מבואר שאחר שבוטל השכירות בטלה העסקה ויכול המשכיר לקבל תשלום נוסף. וגם הקצות (שם ס"ק ב) שחולק סובר שאין זכות למשכיר לקבל שכירות פעמיים, משום עושה סחורה בפרתו של חברו, אבל מודה שהקניין התבטל, וביד המשכיר להחליט למי להשכיר. ולפ"ז בעת ביטול השידוך שהודיע בעל השמחה שהאירוע התבטל, בטלה השכירות, אלא שחייב לשלם על ההפסד שגרם לו. ולכן כאשר אירע אחר זמן אונס של מכת מדינה לבעל האולם שבין כך לא היה יכול לקיים את האירוע לא פוטר את בעל השמחה, כיון שהאולם כבר חזר להיות ברשות המשכיר. וחיוב התשלום של בעל השמחה קיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל