לתרומות לחץ כאן

תורת החסידות ודרך המתנגדים

שאלה:

שלום לכבוד הרבנים הקדושים מעמידי העולם!!!!

רציתי וחשקתי מאוד לדעת ולהבין מהי דרך ה' ע"פ תורת החסידות שמנוגדת לגמרי להפך מהדרך שהייתה עד אז או בשם המודרני "המתנגדים"

הדבר מאוד חשוב לי לדעת ולהבין את שתי הדרכים הללו

תודה רבה!!

תשובה:

שלום וברכה התשובה לשאלה זו אינה על רגל אחת, משום שיש כמה נקודות חלוקות. מה שהכי חשוב לדעת שכמעט ואין מחלוקת בעצם העקרונות, אלא בהדגשים השונים. החסידות בנויה על כמה עקרונות: א. חיבור חזק מאוד לצדיקי הדור. כלומר, התפיסה החסידית בעצם אומרת שכל עבודת ה' של האדם, תפילותיו, שבתותיו וחגיו, הכל בעצם צריך לינוק מרבו שבחר לו למנהיג. הדבקות בגדול ישראל, היא הדרך לדבוק בקב"ה ולהתעלות בעבודת ה'. האדם עצמו הוא נמוך מאוד ורחוק מאוד, ועל ידי דבקותו ברבו מושפעת עליו רוחניות מהרב והחיבור לרב מקדש את נשמתו ומחברה לשורשה. בעיני המתנגדים זו תפיסה זרה ביותר, האדם עומד לפני אלוקיו, עם מעשיו הטובים ושאינם טובים, והוא לבדו שנותן דין וחשבון, ואף אחד לא יוכל לסייעו בזה, ומה שאדם קנה לעצמו זה מה שיש לו ולא יותר. שוב זה נושא של הדגשים שכן יש לנו מקורות קדומים ביותר על חיבור לרבנים ועל סגולת תפילותיהם, ועל עשה לך רב. השאלה היא האם זו חזות העבודה, או שזה עוד אחד מהכלים הנדרשים מתוך כל המכלול. ב. יש התייחסות אחרת לגמרי לכל הנושא של לימוד התורה, והוא משמעותי לכל הענין. בעיני החסיד כל הנושא שלנו כרגע הוא דבקות בה', ממילא הלימוד הוא כדי להיות דבוק בו ואינו תכלית בפני עצמה. אלא המתנגדים הלימוד הוא תכלית בפני עצמה, אחת מן המצוות, ויש חובה לדעת את התורה ולהבינה לעומקה, ולימודה חייב להעשות באופן זה, עם תוכנית לדעת ולהבין ולהחכים. כמובן כלל המצוות נועדו לקרב בין ישראל לה', אבל כל מצוה יש לה גם מטרה תכלית ואופן קיום שהם נושא מרכזי ולא שולי. שוב, הכל מוסכם על שני הצדדים השאלה היא בדגש. המתנגדים ישקיעו באיכות הלימוד בעוד החסיד ישקיע ברגשות הלב תוך כדי הלימוד, מה שיכול לבוא חשבון עם האיכות, כי מה בעצם משנה אם כבר למדתי את הדף הזה או לא ואם אני זוכר את הדף של אתמול, השאלה התחושה שהלימוד עושה לי. כמובן זו התייחסות קיצונית לחידוד הדברים. חובת ידיעת התורה היא מצוה מפורשת שכולם מכירים בה ושואפים לה, אבל בהדגשים יש שוני. לכן, טיש חסידי שבעיני החסיד הוא פסגת העבודה השבועית כי הוא יוצר המון רגיש קירבה, אצל המתנגד יתפרש כביטול תורה… שתי הנקודות האלו עמוקות רחבות ומסתעפות, ונגענו בהן בקצרה.

הצטרף לדיון

11 תגובות

 1. רבי של חסידות הוא גם נשמה כללית וחסידיו הם ענפיו כלולים בנשמתו . ולכן הוא מעלה את תפילתם ותורתם להשי"ת ובאותו מידה גם אחרי מאה ועשרים ממליץ הרבי על חסידיו ועוזר להם עד שמגיעים אל תיקונם. (משה רבינו גם היה נשמה כללית של כל ישראל. ורבי הוא נשמה כללית של חסידיו.) חוץ מזה שבחסידות שמו דגש שכל מצוה ועבודה ולימוד יהיה בכל החיות והכח.
  עוד למדו בחסידות שאפילו שינה ואכילה אם עושים זאת כראוי כדי שיהיה כח לעבדת ויתברך הרי זה גם עבודת השם. וכן למדו בחסידות שאפילו מי שלא מבין תורה ועושה מצוות ומעש"ט בחיות בלי פניות להשםיתברך הוא מאוד חשוב אצל קודשא בריך הוא.

 2. כבר הסברתי שאין שום מחלוקת, רק כיון שיש הדגשים שונים, עלולים בני אדם לפעמים לסטות מהאמת לכאן או לכאן מחמת ההדגשים שינקו אצל רבותיהם.

 3. במחילה מכת"ר, אני חושב שלא ראוי שמי שאינו חסיד וממילא אינו בקיא בטיב חסידות, יגיב על שאלה כזו. שתי הנקודות שהובאו בתשובה הם בסה"כ סיכום קצר של טענות המתנגדים על החסידים 'לשיטתם', כשבאמת הדברים שונים בתכלית. באופן כללי חשוב להבין שהחסידות באה רק להוסיף ולא חלילה לגרוע. ספרי החסידות מלאים וגדושים בעוצם החשיבות של לימוד התורה, יותר מכל מצווה אחרת. החסידות אכן מבארת רבות את מעלתו של 'הצדיק' ותפקידו המרכזי בהמשכת השפע לעולם, אך לא בהקשר אל 'הרבי' שאדם בוחר לו. כל אדם צריך לעשות לו רב ומורה דרך, בלי קשר לצדיק שבדור, שיתכן וכלל איננו יודעים מיהו. ולגבי הטיש של ליל שבת, תמיהני אם ישנו ולו מקור אחד בכל תולדות החסידות המייחס לטיש את 'פסגת העבודה השבועית'. זה פשוט לא נכון. הטיש בליל שבת הוא עוד חלק מחלקי העבודה, לכל זמן ועת לכל חפץ.
  כמובן שאין היתכנות לבאר תורה שלמה זו על רגל אחת, כפי שכבוד הרב ציין, והרוצה להחכים ידרוש ויחקור.

 4. אינני רואה היכן מצאת אחרת בדברי, הדגשתי שהעקרונות שוים לכולם, וכל הנושא הוא בהדגשים שונים שנותנים הבדלים באופי וסגנון השבתות החגים, וגם התנהלות מוסדות הלימוד ועוד, השקעת הזמן וכו'. ממילא ברור שלימוד התורה הוא נשמת אפו של כל יהודי, חסיד וליטאי כאחד, כמו שעבודת התפילה והרגש במצוות הן יסוד ושורש בעבודת ה', ההדגשים והסגנון הוא ששונה ונותן צורה אחרת לענין אצל בני הקהילות השונות. אני מקווה שעתה הובנתי יותר.

 5. בחב"ד בניגוד לכל החסידיות האחרות דורשים עבודה עצמית ולא להסתמך על עבודת הצדיק. לכן בחב"ד טוענים שהם הממשיכים של הבעל שם טוב. לימוד פנימיות התורה בתורת החסידות מעניק עומק חדש שאפשר להבין את כל המאמרים התמוהים בגמרא. צריך ללמוד שיחות של הרבי .
  לדעתי התשובה כאן היא שטחית . מה זה דגשים? זה שוני מהותי במחלוקת מה זה אלוקות. הצמצום כפשוטו ועוד. פסגת השבוע זה הטיש? מאיפה זה נלקח?

 6. בנוגע לצימצום וענין האלוקות זו טעות נפוצה, בס' נפש החיים לגר"ח וולוז'ין תלמידו המובהק והגדול של הגר"א ההגדרות דומות מאוד לשער היחוד והאמונה, לא מצאתי מעולם לגר"א ותלמידיו שיאמרו שהצימצום כפשוטו, וגם זו תפיסה משוללת הכרח והגיון, ראיתי זאת בשמם רק בכתבי חב"ד…
  המשפט האגבי שכתבתי לגבי הטיש בא להמחיש אוירה וסגנון שקיימים ברוב החסידיות או כולן למעט חב"ד.
  בחב"ד אותו עיקרון בא לידי ביטוי הרבה יותר מהותי וחזק מבחינת הדבקות ברבי, באופן שהרבה יותר מנוגד לתפיסה הליטאית לפיה האדם עומד לבדו מול קונו.
  כל נושא הביטול המהותי מאוד בחב"ד גורם לשוני עצום בכל עבודת ה', ובענין זה קשה להאריך במילים קצרות, אבל זה בעצם מה שיוביל אברך למקום נידך בקצווי תבל להאיר את אור היהדות תוך ויתור על כל צמיחתו בלימוד ובדיבוק חברים ואפילו בעבודת ה', בשונה מאברך ליטאי שכל מהלך חייו יהיה שונה. בענין זה ההבדל קוטבי מאוד גם בין חב"ד לחסידיות אחרות.

 7. האם אפשר להסביר במילים ברורות מה שכתבתם "אצל המתנגדים הלימוד הוא תכלית בפני עצמה". תכלית ללא מטרה? מה עם "תורה לשמה"? אצל המתנגדים התכלית בלימוד התורה הוא שאל לשמה? איזה לימוד תורה זה אם לא בשביל דבקות בהקב"ה?

 8. כל מצוות ה' וכל עבודתו ענינם דבקות בה', זה פשוט. השאלה אם הלימוד הוא רק כלי להיות דבק בו, כביכול לא משנה מה אתה לומד וכיצד, העיקר זה איך הדבר משפיע עליך, או שיש מצוה של ידיעת התורה, והלימוד הוא כדי לדעת את התורה ולהבינה. כמובן, אין הכוונה שחסידים לא מכירים חלילה במצוה זו, אנחנו מדברים על הדגשים שונים ולא על מחלוקת בעיקרי הדברים.

 9. ניכר שיש כאן ניסיון חשוב להגדיר בקיצור ועל קצה המזלג נקודות מהותיות, אבל דומני שנפלה כאן טעות משמעותית בהגדרת הדביקות בה' שמדגישה החסידות בלימוד התורה.
  הוגדר כאן כביכול לימוד תורה כדי להידבק בה', משמעותו לחפש את הרגשות בלימוד, לחוש איזו חוויה מסויימת מהסוג שחווים בטיש וכדומה. והאמת רחוקה מאוד, דביקות בה' אינה תחושת התרוממות או חוויה רוחנית מסעירה (אף שהדביקות יכולה אכן להוביל לכך); הדביקות בה' היא פעולה אלוקית המתרחשת בשעת לימוד התורה – כאשר השכינה שורה בתוך מוחו של הלומד ששכלו מתאחד עם שכל התורה, וממילא עם נותן התורה, כי אורייתא וקוב"ה כולא חד. וכדי להגיע לדביקות כזו לא צריכים להרגיש הרגשות מסויימות, אלא פשוט להבין היטב את מה שלומדים, וככל שהבנתי יותר את טעמי ההלכה, החילוק בין ההבנה הראשונית בסוגיא והמסקנא, מחלוקת רש"י ותוספות וכדומה – כך השכינה שורה אצלי יותר וזכיתי לדביקות יתירה (וכביאור הידוע בתניא פרק ה, ועיין שם פרק כג).
  אם כך אין צורך לחפש רגשות כדי לייצר דביקות, שקיימת ממילא בלימוד הראוי; ומה בכל זאת מדגישה החסידות? את עצם המודעות לפעולה נשמתית זו. כשאדם יודע זאת, הוא זוכה לתוספת ענווה, הודאה והכרת הטוב לנותן התורה, ושאיפה להוסיף בלימוד ובידיעת התורה כדי לזכות לדביקות זו, ולא ממניעים נמוכים של כבוד, השכלה וכד' [ועוד הרבה ניתן להאריך בנפקא-מינה בין לימוד החדור בהכרה זו ובין לימוד בלעדיה, אף שגוף הלימוד וההבנה זהים, אבל אין כאן המקום].
  וכפי שכתב הרב, זה עניין של דגש – כי הרי כבר לפני החסידות הדגישו חז"ל את חיוניות ברכת התורה קודם הלימוד למטרה זו, וכפי שהאריך הב"ח (סי' מז): "שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה… ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש בקרבם" וכו', ע"ש.
  במקביל, יש דגש בחסידות גם על עבודת הלב, אהבה ויראה, תפילה וכו', וכחלק מזה ישנה משמעות רבה להשתתפות בטיש וכדומה. אבל חסיד שבמקום ללמוד הולך לטיש, אינו כדי למלא בכך את חובתו בלימוד מתוך דביקות וכדומה – את זה יעשה אחר כך בלימוד עיוני בהבנה וידיעה ראויה; ויעשה זאת ביתר שאת, בזכות ההתרוממות שחווה בטיש, וביטולה זהו קיומה [כפי שיעשה גם בחור ליטאי שיבטל תורה להשתתף בהלוייתו של גדול בישראל, וביטולה זהו קיומה].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל