כסיסת צפורניים בשבת

שאלה:

ידוע שאסור מדרבנן לכסוס צפורניים בשבת, וכן תלישת ציצין שפירשו מן העור.
האם במקום דא"צ לגופה של מלאכה שאין צריך עצם הקציצה וכד', אלא עושה כן דרך הרגל מצד "עצבים" וכד'. שאז אדרבה מבחינתו שלא יתלש, ורק הפעולה עצמה מעניינת אותו.
האם יש טפי להקל מצד שבות במלאכה שא"צ לגופה?
וכן מה הדין בגוונא ש"משחק" איתם, ולבסוף ברור שיתלשו, אך בכל פעולה בפנ"ע של משחק לא ברור שיתלשו, האם מיקרי פסיק רישא כיון דלבסוף [למשל אחרי כשעה] בוודאות יתלשו או כיון דבכל פעם בפני עצמה לא פסיק רישא, א"כ מותר כיון דלא ניחא ליה וזה דרבנן

תשובה:

שלום וברכה. את שאלתך הראשונה לא הבנתי, ראשית תמיד כסיסת ציפורניים היא מלאכה שאינה צריכה לגופה כיון שאינך צריך את הציפורן, אבל למה לחשוב ששבות זה סוג של דבר המותר… ודאי אסור. לגבי שאלתך השניה, במקרה כזה לא נחשב הדבר פסיק רישא, כמו הליכה על דשא בשבת שהקלו בה מטעם זה כאשר אין מעשה שהוא בעצמו פסיק רישא שיתלש. ראה שו"ע סי' שלו ומשנה ברורה שם ס"ק כד-כה, וע"ע שש"כ פרק כו הערה סז, סט.

Join the Conversation

7 Comments

  1. כוונתי שתמיד זה לצורך גזיזה, היינו הוצאת הצפרון, ואילו כאן יש לו ענין רק בעצם המעשה ולא בתוצאה של נטילת הצפורן.
    לא היה הכוונה שלכן יהיה מותר, אלא רק הא דהוי שבות ומלאה שאצל"ג יהיה צירוף במקומות שניתן לצרף וכד'

  2. השאלה שכיון שהוי מלשאצל"ג ועוד הוי דרבנן. א"כ לגבי הספק בפירשו רובן, מה מיקרי רובן, לא יהיה ניתן להקל כאחד מן הראשונים.

  3. אחר מחכ"ת
    זה לא משנה, עדין באופן כללי הוא רוצה את פעולת הגזיזה וזה עצמו צריך לגופו במלאכת גזיזה (יעו' ביאור הלכה סי' ש"מ ד"ה וחייב)

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל