לתרומות לחץ כאן

כל הדרכים בחזקת סכנה – מותר לצאת מהבית?

שאלה:

בלי קשר למצב כיום (כמובן שהמצב מחריף את השאלה ומחדד אותה אך השאלה קיימת בכל מקרה ובכל מצב) הרי כל הדרכים בחזקת סכנה אז איך בכלל מותר לצאת לדרך? ובפרט בנהיגה שהסכנות האורבות הינן גדולות עדיין מותר לנהוג בגבולות שהחוק מציג

תשובה:

שלום וברכה כמובן שהיום יש לנהוג לפי ההוראות. בהתייחס להנהגה הכללית בימי רוגע, בכל הנוגע לסכנה שאדם מכניס את עצמו, יש לנו שני כללים המשתלבים זה בזה: מצד אחד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ומאידך, שומר פתאים ה'. והשילוב הוא שכאשר אדם נוהג כמנהג בני אדם ובאופן שבני אדם לא רגילים לחשוש בו, על זה נאמר שומר פתאים ה', ומן הזהירות שלא תזהר יותר מידי… את זה כבר משאירים לבורא עולם… אבל מה שנתפס בעיני אנשים כסכנה, זה אסור לעשות. יש בענין זה עוד כללים, למשל לצאת לפרנסה הקלו יותר לאדם לסכן את עצמו מסתם יציאה. הנודע ביהודה בתשובותיו (תנינא סי' י) נשאל האם מותר לאיש ישראל לעסוק בציד, או שמא יש בזה משום צער בעלי חיים ובל תשחית. והשיב, כי אף שמחמת חששות אלו אין סיבה לאסור בזה מן הדין (מטעמים שנתבארו שם, אלא שזה מכוער), מ"מ כיון שהציד כרוך בסכנות רבות ועצומות, איסור גמור הוא לעסוק בזה לצורך בילוי והנאה בעלמא, והעוסק בזה עובר בלאו ד"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". אלא שהוסיף שאם עוסק בזה לצורך פרנסה ולא לתענוג בעלמא התירה תורה, דמטעם זה נהגו הסוחרים לחצות ימים ומדבריות לצורך פרנסה אף שכל הדרכים בחזקת סכנה, שכן פרנסתם תלויה בכך. וזהו ע"פ האמור בתורה "ואליו הוא נושא את נפשו", שדרשו חז"ל – מפני מה זה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה, לא על שכרו וכו'. והיינו שלצורך פרנסה מותר לאדם להכניס עצמו לידי סכנה (כשאינה סכנה ודאית). ובבאור דבריו נראה, שיסוד ההיתר בזה הוא משום שחלוק דין "פיקוח נפש" מדין "מכניס עצמו לידי סכנה". דהנה אף שכל הדרכים בחזקת סכנה ואסור לאדם להכניס עצמו לידי סכנה וכמו שלמדנו מקרא ד"ונשמרתם", מ"מ אין זה פיקוח נפש גמור שהיינו מתירים לחלל שבת כדי להוציאו ממקום סכנה זה, שהרי רבים עוברים ימים ומדבריות ושבים בריאים ושלמים לביתם, ולכן לצורך מחיה ופרנסה שחיי נפש תלויים בה התירו (גם לאדם שיש לו כדי פרנסתו ועושה כן להרווחה בעלמא).

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל