לתרומות לחץ כאן

קמיעות בזמנינו

שאלה:

איך יודעים איזה קמיע הוא קמעי מומחה, לחולה, וכדו'

תשובה:

שלום וברכה אין לנו היום מי שיודע לכתוב קמיעות שמועילות, יש להמנע מעסיוק בעניני אלו ופשוט להרבות בתפילות לה' יתברך ובחיזוק במצוות, אלו הדברים שתמיד הכי מועילים ואין לך קמיע טוב מזה… בשורות טובות

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. לא ע"ז שאלתי. ופשוט אצלי ג"כ. אני יודע מקמיעות שכבר מובא בספרי המקובלים, מדורות הקודמים, ומופיעים שם, ונדפס שם, את צורת הקמיע, אם יש לזה ערך להניח תחת חולה, או על הפתח וכדו', ואם טוב שיהיה נכתב באשורית ע'יי סופר ידוע ליר"ש, וכדו'.
  ( יש קמיעות הידועות לכל כמו קמיע היש"מ, המונח בהרבה בתי ישראל, בשער הדלת,), ובודאי העיקר היא תפילות ותחנונים, צדקה, תהלים, וכו'.
  נא להשיב תשובה ברורה. יישר כח.

 2. ( זה פשוט לי) אני מדבר מקמיעות שכבר נכתבו ע"י גדולי המקובלים בדורות שעברו, ויש למצוא העתקות בספריהם וכדו'. וגם אם הוא טוב יותר שיהיה נכתב בכתב אשורית על קלף ( ע"י סופר ירא"ש) או אינו משנה אם הוא העתקה ( מהספר, או ע"י האינטרנט).
  וגם איך משתמשים אם קמיע.
  נא להשיב לי תשובה ברורה.
  אבל אני מבין שהעיקר הוא בודאי, תהלים, צדקה, תפילות ותחנונים, ולהרבות זכותים,.
  חוץ מזה אם אתם יכולים להביא מדברי חז"ל, והלכה, באיזה אופן מתפללין על החולה לעורר רחמים עליו משמים, וחסדים,.
  ומה הסגולות ( ומצות סגוליות) וזכותים, וכדו' היה מקובל להשתמש לחולה שיבריא.( מדברי חז"ל, וקדמונים, ובכל הדורות) אני יודע מהדברים העיקריים,(ורובא דרובא אני כבר עשה, ואני עושה,) כמו להרבות באמירת תהלים, להרבות ולפזר צדקה, ובפרט לרמבעה"נ, וענין ליתן ח"י, תפילה אצל קברי צדיקים,(בסגולות ישראל, לכל צרה,)(ולהדליק נר לע"נ, ולהניח פתקא) ולקבל ביום ב' אחר שיבריא, סעודה לעניים לע"נ הושעא בן בארי, ולומר שם נשמת במנין, לקבל קבלה טובה בענין שאינו נזהר בסור מרע או עשה טוב,(וזהו ענין של תשובה המעביר את רוע הגזירה) ולימוד ס' מנורת המאור( בפרט במנין,מובא בסגולות ישראל), לעשות פדיון נפש,(חיד"א)(160 פרוטות המדינה,) למכור המחלה לגוי,( אם הוא לפני פסח יכולין למכור עם החמץ) לחלק בשר בהמה לעניים כפי משקל החולה,(ר"ח פלאג"י), להודיע צערו לרבים, להזכיר אצל ת"ח, וסגולה להזכיר לעשרה דיינים הפוסקים שאלות,. להתפלל בחדר החולה שהשכינה למעלה מראשותיו,(זה קשה כעת במצב הקורונה…), להוסיף טבילה" בשליחות" החולה,(אין לי ע"ז מקור אבל כך שמעתי מאדמו"ר אחד) לכוין מאד בברכת אשר יצר, וגם ברכת שהכל בכונה מסוגל להמתקת הדינים, ובכלליות לכוין המאה ברכות,(שתיקן דהע"ה נגד מגיפה,) ואמירת הקטורת בכוונה פעמיים ביום,(וטוב בכתב אשורית,וטוב יותר בתוך קלף כשר), ולהאריך בברכת רפאינו בכוונה יתירה,(יש לומר היה"ר שמובא בסידורים)(מובא בגמ' ברכות להאריך בהברכה שבו נצרך בקשתו). טוב לאפשפרעכן העיה"ר של החולה (ויש העושים זאת בעופרת). סגולה לשמירה להניח תחת כר החולה ספה"ק נועם אלימלך דפו"ר, וס' רזיאל המלאך, ( ראיתי שלהחזיק כת"י של החתם סופר מסוגל, אבל אין לי,)וספרו של מגן אברהם להמגיד מטריסק מסוגל בכלליות לכל מילי דמיטב, וכפי שכתב המחבר בעצמו, וספר אור נערב להרמ"ק עם נראה אור להרה"ק רבי אהרן מקוידינוב זי"ע,,, הס' אור הגנוז של הרה"ק ר' יהודה לייב מאנפילו,. וגם ללמוד בסה"ק נועם אלימלך פ' בשלח, הקטע עה"פ כל המחלה.) אם אתם יודעים יותר נא לכתוב, (כתבתי מה שאני יודע שיהיה לתועלת שאר אנשים ולזכות רפואת החולה, ה' הטוב ירפאהו ויחלימהו בקרוב ממש. וגם שאם יש לכבודכם מה להעיר ע"ז לא ימנע החסד מאתי.
  ובבקשה ג"כ מכבוד הרב להתפלל על חנני'ה יום טוב ליפא משה בן זיסל, לרפואה שלימה בקרוב ממש בתוך שאח"י. ובפרט בברכת רפאינו ג"פ ביום. יישר כח

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל