לתרומות לחץ כאן

תורה שבכתב, בעל פה

שאלה:

האם מותר לומר פסוקים מהתורה בעל פה?
האם פסוקים מהתורה בטלפון או במחשב נחשבים בעל פה?
האם הדין של חומש שווה לדין של נביאים וכתובים(כמו תהילים)?

תשובה:

אין חילוק בין חומש לנ"ך והכל אסור לומר בעל פה אלא אם כן זה משהו ששגור בפי כל. אמירה מהטלפון אינה נחשבת בעל פה. הטעם הפשוט לדין זה הוא שמא יטעה, ראה תוס' ריד מגילה יז ב, וממילא בטלפון לא יטעה, אמנם ראה בית יוסף סי' מט שענין זה גם נלמד מפסוק, אבל בכל זאת אין הבדל לדינא ולא צריך לקרוא מדף דוקא….

מקורות:

באופן עקרוני, הכלל הוא שדברים שאינם שגורים בפי כל אדם, אסור לומר בעל פה גם אם הם שגורים בפי האומר, ראה מגן אברהם ריש סי’ מט ומשנה ברורה שם ס”ק ד, ושלא כדעת הב”ח שם שהתיר זאת. אמנם החיד”א בס’ קשר גודל סי’ ו אות ט פסק כדעת הב”ח. אולם, בשעת הדחק נהגו להקל בזה כדעת הב”ח כאשר יש צירופים נוספים להקל, נציין בקצרה: תוספות בתמורה יד ב כתבו שהאיסור הוא רק כשבא להוציא אחרים ידי חובה ולא כשקורא לעצמו [אין הלכה כך, אבל צירוף יש כאן], בשו”ת חוות יאיר סי’ קעה מתיר כשהכוונה היא לשירות ותשבחות לפני הקב”ה, וסבר שהאיסור הוא רק בדרך של לימוד, והובא במשנה ברורה שם וציין שניתן לסמוך על כך בשעת הדחק, ובס’ שפתי שושנים פרק ו כתב שעל זה סמכו כשאומרים פסוקים לשמירה!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל