תרומות – לחץ כאן

הוספת מים לחמין בשבת

בס"ד
שלום לכבוד הרב
בשבת בבוקר הסתכלתי דרך מכסה הזכוכית על הסיר צולנ'ט שעמד על כיסוי הפח שעל הגז, וגיליתי שהנוזלים התאדו ממנו כמעט לחלוטין, וכמעט שהתבשיל נחרך.
האם יש איזשהו פתרון הלכתי שמוסכם לכל הדעות כיצד להציל את הצולנ'ט?

תשובה:

שלום רב.

הוספת מים קרים לסיר חמין העומד על הפלטה בשבת אסורה (וכן למיחם חשמלי או לכל תבשיל אחר העומד על האש), ויש בזה איסור בישול דאורייתא. אדם שחושש שיצטרך להוסיף מים לחמין בשבת עליו להשאיר מערב שבת מים שישארו חמים גם בשבת (במיחם או בסיר על הפלטה וכדו' אך לא בטרמוס), ואז יוכל להוסיף מים כשהם חמים ישר מן המיחם (או הסיר) באמצעות כוס לסיר החמין אך לא ישהה עם הכוס בדרכו להעביר את המים למיחם, אך יזהר לערות את המים בנחת לתוך סיר החמין, שלא יגיס את התבשיל.

אולם, דעת הגר"ע יוסף לאסור גם בזה, ולדעתו אין היתר להוסיף מים אלא לכלי שני, כך שלא יהיה ניתן להניח שוב את החמין על גבי הפלטה.

מקורות:

שולחן ערוך סי' שי"ח, וכאשר המים נתבשלו ונצטננו לדעת המחבר עדיין יש בזה בישול גמור, ולדעת הרמ"א אם לא נצטננו לגמרי מותר, ויש לבדוק היטב שאכן זה נחשב עדיין חם במקצת. ור' גם בארחות שבת פרק ב' סעיפים עא – עג שהאריך בדין זה ועי' שם שכתב שיכול גם להביא את הסיר למיחם ולפתוח את ברז המיחם לשפוך את המים לסיר, אך בזה יש ליזהר שלא יהפך המיחם למיחם בשרי, וכן יכול להביא את המיחם אצל המים (במיחם שאינו חשמלי) עי' שם. על דעת הגר"ע יוסף בזה ומקורותיו ראה ילקוט יוסף חלק י עמ' רכט.

Join the Conversation

2 Comments

 1. עצות למניעת חמין שעומד להשרף בשבת
  א. יתן מחבת ריקה בין הפלאטה לסיר, וכך יתמעט חום הפלאטה ולא ישרף החמין. (סימן רנג ס"ג)
  ב. ישפוך את החמין לסיר אחר, שאז הוא כלי שני, יוסיף בו מעט מים חמים, כי כלי שני לא מבשל, ויחזירהו לפלאטה כדין תבשיל שרובו יבש. (תשובה בכתב יד ממרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א. הובא בקובץ מאור ישראל שבת עמוד יז. שבת ד שפח)
  ג. יקח את הסיר ויגביהו עד ברז המיחם ממש, שישפכו המים ישירות בתוך החמין ולא באוויר, ויחזירהו לפלאטה. [שאין זה עירוי מכלי ראשון, אלא בתוך כלי ראשון.] (כן הורה הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א)
  ד. יתן מצקת בתוך המיחם וישהה אותה במים עד שיעלו הרתיחות בתוך המצקת, ואז יכניסה לחמין ויקפיד להשקיעה ולא לערות את המים מלמעלה. [והטעם בזה, שמא נחשבים המים שבמצקת כלי ראשון, ושמא אין בישול אחר בישול בלח.] (עיין שבת ד שסב)
  ה. מותר לספרדי לומר לחברו אשכנזי שיוסיף מים חמים לחמין. כיון שאומר לו לעשות דבר שמותר לו לעשותו כפסק הרמ"א שהאשכנזים קבלו הוראותיו. והוא הדין להיפך, שמותר לאשכנזי לומר לחברו ספרדי לעשות דבר שמותר לו לעשותו כפסק מרן השלחן ערוך. (שבת ד שצז)

 2. 1. נכון.
  2. להדגיש – מים חמים! אחרת יש בזה בישול.
  3. על ענין זה דנו רבות עם מרן הגר"ע, שהרי הוא נכנס כאן לשאלות של בשר בחלב.
  4. נכון, יש בזה מחלוקת אבל זה צירוף נאה.
  5. מעניין.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל