לתרומות לחץ כאן

האם מותר לדיין לדון את הלווה שלו

שאלה:

אדם שלווה כסף מדיין
האם הדיין פסול לדון את אותו אדם בנושא אחר לגמרי
תודה

תשובה:

שלום וברכה, נראה שאסור לדיין לדון את הלווה שלו, גם בדברים אחרים שלא נוגעים להלוואה, מאחר ויש נגיעות לדיין לזכות את הלווה כדי שיהיה לו אפשרות להחזיר את ההלוואה. בהצלחה.

מקורות:

בגמרא ב"ב דף מד מבואר שאדם שמכר קרקע, ובא אחר לטעון שהקרקע שלו, פסול המוכר להעיד שהקרקע של הלוקח, משום שרוצה להעמיד את הקרקע לפני בעל חובו שיהיה לו מהיכן לגבות. ולמטלטלים מותר להעיד. אמנם אם שיעבד לו את המטלטלים אג"ק לא יכול להעיד גם על מטלטלים. ע"כ. מבואר שיש חשש נגיעה כאשר רוצה להעמיד את הקרקע כדי שיהיה לבעל חובו מקור לגבות את חובו. וכל שכן שיש נגיעה למלווה שרוצה להעיד ללווה ויש חשש שרוצה שיהיה לו מקור לגבות את חובו .וכן מבואר בשו"ע חו"מ סימן לז סעיף יג שאסור למלווה להעיד על הקרקע של הלווה, מאחד ויש חשש נגיעה שרוצה שיהיה לו מהיכן לגבות. אולם מבואר שם שאם יש ללווה קרקע נוספת מותר להעיד, ולכן אם יש ללווה מזומנים בידו יתכן ויש להקל. אבל אם לא ידוע על כך אסור. וכתוב בשו"ע שם סעיף כא שכל פסולי נגיעה פסולים בעדות ובדיינות, ולכן אסור לדון כשיש חשש נגיעה שרוצה שיהיה ללווה שלו כסף כדי לפרוע את חובו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל