פדיון כפרות עכשיו

הפסקת הריון בממזרות

שאלה:

אשה שהייתה פרודה מבעלה במשך מספר חודשים ונמצאת בהליך גירושין מתקדם. נכנסה להריון מבן זוגה שאיתו היא מתכוונת לחיות לאחר הגירושין.
האם עליה לעשות הפלה בשל עניין הממזרות?
ההיריון לא היה מתוכנן וככל שהיה ידוע לה בכלל לא יכולה להיכנס להריון בשל בעיה רפואית.

תשובה:

שלום רב,

בפשטות ודאי שאיסור הפלה חל גם כאשר האישה יודעת שהעובר הוא ממזר. וכך גם כתב בשו"ת חוות יאיר סי' לא:

"הקשית לשאול שאלה כזו אשה כי תשטה תחת אישה ותעיז פניה לשאלת חכם כזה ואחשבה כי תכונת השאלה באשת איש דבר בדוי הוא לא היה ולא נברא כאשר באמת בתשובתי על השאלה אין חילוק בין היות המעוברת אשתו הנשואה וכשירה שבנשים או ממזר מאשת איש שהרי לא נפלאת היא ממך דדין ממזר לכל דבר כדין ישראל כשר וראוי להיות דיין הגדול בח"ל רק שאסור לבא בקהל ולישב בסנהדרין וכבר שנינו דלענין לפדותו ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה רק שמהרי"ל כתב שאין מבקשים עליו רחמים לומר קיים את הילד הזה בעת שמלין אותו דודאי לא ניחא לן ובכה"ג כתבו התוס' בשם ר"ת גיטין מ"א דאין זו תקנה להרבות ממזרים בישראל ואין מזה ראיה להתיר הקלקול בפועל".

בהמשך רצה לצדד לומר שקודם ארבעים יום אין איסור בזה, אולם סיים שלא ניתן להכריע הלכות כאלה בסברות בעלמא ללא ראיות.

אולם בשו"ת יעב"ץ ח"א סי' מג כתב שמותר להפיל ממזר ואין בכך איסור,ראה שם טעמו ונימוקו. וראה עוד בשו"ת רב פעלים (ח"א אבה"ע סי' ד') נשאל בשאלה זו, והשיב: "בדבר הזה איני רוצה להשיב בדרך הוראה לא לאיסור ולא להיתר, ורק אעתיק לכם מה שמצאתי בתשובות האחרונים שדברו בזה". אח"כ הביא את דברי החוות יאיר והיעב"ץ הנ"ל. וסיים:

"ונראה דיש פתחון פה לבעל דין לומר היכא דאיכא פגם משפחה ובזיון וחלול השם, אם ישאר העובר ולא תפיל אותו חשיב זה צורך גדול. וכבר אמרתי שאין אני מוסיף משלי בדבר הזה, ואיני מגלה דעתי, ורק הצעתי לפני השואל הדברים הנז"ל, ויראה דברי אלו לאיזה חכם, והוא יורה לו מה לעשות".

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מחילה, אבל מדוע הרב לא מתייחס לזה שהיא אסורה על הבועל. והרי היא כתבה מפורשות שהיא רוצה לחיות איתו אחרי הגירושין

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל