נגיעה במגילה

בעת קריאת המגילה הרי נוגעים בקלף של כתבי-הקודש דבר המחייב נטילת ידים הכיצד ניתן לקרא כך או להמשיך בתפילה לאחר מכן?

תשובה:

שלום וברכה

למעשה נהגו להקל שלא צריך עצי חיים למגילת אסתר, ומותר לגעת בה בשעת הקריאה, אף בלא שנטלו ידים קודם לכן, אבל יזהר שלא יגע במגילה באמצע הסעודה שבזה יש סברו שצריך נטילה, ולפי שחכמים גזרו על כתבי הקודש שיטמאו את הידים.

מקורות:

ראה שיטות הפוסקים בזה בשערי תשובה סי' תרצא ס"ק ד, וראה שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשעא שלא ראינו למי שנזהר בזה. על הסוברים שבשעת הסעודה הנוגע במגילה נוטל ידיו, ראה חיי אדם כלל מ סעי' כ, ולעומתו בביאור הלכה סי' קסה ד"ה לחזור.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל