לתרומות לחץ כאן

יחוד גבר עם שתי נשים

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם יש יחוד, שני נשים וגבר אחד?

תשובה:

ודאי יש איסור יחוד באופן זה.

מקורות:

הדין מפורש במשנה במסכת קידושין דף פ עמוד ב':  לא יתייחד אדם עם שתי נשים ופי' רש"י "מפני שדעתן קלה ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחברת' שאף היא תעשה כמותה"

ובגמ' שם הובא חילוקי דינים בזה וההבדל בין יחוד של אדם אחד עם שני נשים שאשה אחת עם שני אנשים, ושתלוי האם בעיר ובשדה ובכשרים ובפרוצים. והדברים מפו' בשו"ע אבהע"ז סי' כב סעי' ה."לא תתייחד אשה אחת, אפילו עם אנשים הרבה, עד שתהיה אשתו של אחד מהם. וכן לא יתייחד איש אחד, אפילו עם נשים הרבה: הגה – וי"א דאשה אחת מתייחדת עם שני אנשים כשרים, אם הוא בעיר (טור בשם הרא"ש). וסתם אנשים, כשרים הם (ר"ן פ"י יוחסין). אבל אם הם פרוצים, אפילו עם י' אסור. וכל זה בעיר, אבל בשדה, או בלילה אפילו בעיר, בעינן שלשה. (ב"י בשם הראב"ד) אפילו בכשרים (גם זה טור בשם הרא"ש). ויש מתירין איש אחד עם נשים הרבה, אם אין עסקו עם הנשים (טור בשם רש"י):

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל