פדיון הבן על ידי אדם אחר כאשר האב אינו רוצה לפדותו

שאלה:

האם במקרה בו האב לא מעונין לעשות פדיון לבן בכור הסבא יכול לעשות זאת במקומו

תשובה:

שלום וברכה

בודאי יעשה זאת הסבא במקומו, אבל כיון שיש סוברים שזה לא מועיל, יעשה זאת ללא ברכה, וכאשר הבן יהיה גדול ישכנע אותו לפדות עצמו, ושוב ללא ברכה. במקביל כדאי מאוד לשכנע את האב לפחות למנות את הסבא לשליח עבורו לבצע את הפדיון וכך זה יהיה יותר טוב.

בשורות טובות ורוב נחת.

מקורות:

נחלקו הדעות האם ניתן לעשות פדיון עבור אדם אחר, וזאת משני טעמים: א. אדם רוצה בדרך כלל לקיים את המצוה בעצמו, ואף הקטן הזה כשיגדיל אולי ירצה לפדות את עצמו, וממילא אין זו זכות בשבילו ולא ניתן לעשות זאת בשליחותו שלא מדעתו. ב. פדיון על ידי אחר יכול להעשות רק על ידי שמזכים לקטן את הכסף של הפדיון ולאחר מכן הוא פודה את עצמו בו. ויש פוסקים שסבורים, שאף ש”זכין לאדם שלא בפניו” מכל מקום “אין זכין מאדם שלא בפניו”, וכיון שהכסף שייך כרגע לקטן לא ניתן להפקיעו מידו וליתנו לכהן.

להלכה, פסק הש”ך סי’ שה ס”ק כ שבית דין יכולים להקנות לו מעות ולפדות אותו בהן,  וכן כתב ביאור הגר”א שם ס”ק טו, אולם מדברי הט”ז שם נראה שחולק. אמנם, נראה מדברי הש”ך שם שהלכה זו מסורה רק לבית דין, שהם יכולים לפעול חלות זו עבור הקטן אף שיש ה קצת חובה, ולא אדם אחר. וע”ע שו”ת חתם סופר סי’ רצו רצז, ומש”כ על דברי בס’ אות ברית אות טו. על החולקים על הש”ך ראה עוד בהרחבה בקצות החושן סי’ רמג ס”ק ז, ושו”ת חמדת שלמה יו”ד סי’ לא.

סוף דבר, כלל לא פשוט לפדות אדם אחר שלא מדעתו, וממילא גם אם נעשה זאת באופן המועיל לדעת חלק מהפוסקים הוא יהיה מחוייב לפדות עצמו בשנית כשיגדיל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. האין פדיון מחובת האב? האין זה מא' מאותם דברים שהאב חייב בבנו? ורק כשהאב לא קיים את חובתו יש חוב הבכור לפדות עצמו? כיון שכך הם פני הדברים נוכל לכאורה לזכות את המעות לאב ולאמ"כ ליתן לכהן בפדיון ללא זכיה והקנאה לינוקא!

    ודרך אגב, ניתן להסתפק האם הבן, לכשיגדיל, יוכל הנער, לאחר שפדה עצמו לתבוע את האב ולהוציא ממנו את אותם מעות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל