לשכור מלמד שמלמד במקום אחר – עני המהפך

שאלה:

ומכאן נראה למהר"ר יצחק שאסור למלמד להשכיר עצמו לבעל הבית שיש בס"ד בס"ד לרב שלום. לפי התוס' בקידושין נט. המצוטט – מתי מותר למלמד לחפש ולקחת עבודה ממלמד קיים? ומתי לבעה"ב מותר להחליף מלמד ? ולהציע משרה למלמד אחר? לו מלמד אחר בביתו כל זמן שהמלמד בביתו שמאחר שהוא שכיר שם ילך המלמד במקום אחר להשתכר שם אם לא שיאמר בעה"ב דאין רצונו לעכב המלמד שלו אבל אם שכר בעה"ב מלמד אחד יכול בע"ה אחר לשכור אותו מלמד עצמו ואינו יכול לומר לו הבעה"ב לך ושכור מלמד אחר דנימא ליה אין רצוני אלא לזה שהרי כמדומה לי שזה ילמוד בני יפה ממלמד אחר: יישר כוח יהודה

תשובה:

שלום וברכה,

כתב השו"ע: אסור למלמד להשכיר עצמו לבע"ה שיש לו מלמד אחר בביתו, אם לא שיאמר בעל הבית אין רצוני לעכב המלמד שלי. אבל אם שכר בעל הבית מלמד אחד, יכול בעל הבית אחר לשכור אותו מלמד עצמו. ע"כ.

בטעם החילוק בין מלמד שאסור לו להשכיר את עצמו לבעה"ב ולסלק מלמד אחר. ואילו לבעה"ב מותר לשכור את המלמד שכבר מלמד במקום אחר, ביאר הסמ"ע שבהסברת הלימוד אין כולם שווים, והרי זה כדבר שאינו מצוי. וכתב הנתיבות שלפי טעם הסמ"ע יוצא שהדין שנוי במחלוקת שהובא בשו"ע גבי הפקר האם יש בו איסור של עני המהפך. ובערוך השלחן כתב שבמלמד התירו משום דבר מצווה ולכן לכו"ע יהיה מותר לשכור מלמד שמלמד אצל בעה"ב אחר.

בהצלחה.

מקורות:

שו"ע חו"מ סימן רלז. סמ"ע ס"ק ח. נתיבות ס"ק ב. ובערוך השלחן שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל