מתנות לאביונים – לחץ כאן

בדיקת חמץ למי שיוצא מביתו לפני הפסח ומוכרו לגוי

שאלה:

שלום רב אבקש לדעת במידה ובפסח אני לא נמצא בביתי ועוזב כמה ימים לפני פסח וחוזר לאחר הפסח מהם ההלכות המתייחסות

תשובה:

שלום וברכה

הטוב ביותר להשאיר חדר אחד שאותו לא מוכרים לגוי ואותו לנקות היטב ולעשות בו בדיקת חמץ בלי ברכה לפני הנסיעה, ואת שאר הבית למכור לגוי במכירת י"ג בניסן ולא במכירת י"ד כדי לפוטרו מבדיקה.

לגבי בדיקת חמץ במקום המכור לגוי, יש מחלוקת גדולה באחרונים אם צריך לבדוק בבדיקת חמץ מקומות הנמכרים למחרת לגוי, ויש המחמירים בכך וסוברים שצריך לבדוק אף מקומות הנמכרים לגוי, ולכן יש המחמירים ועושים מכירה בי”ג של המקומות שאינם רוצים לבדוק.

לגבי השכרת הבית המכור, אם הינכם רוצים למכור את כל הבית כדי להיפטר מבדיקת כולו, לא ניתן להשכיר את הבית או להשאילו לשכן אחר לשימוש. אך אם הינכם רוצים למכור רק את הארונות או המקומות שיש בהם חמץ ואת שאר הבית במקומות שרגילים להיות חמץ לעשות בדיקה (על ידכם או על ידי מי שישכור את הבית) תוכלו לעשות זאת.

ולענין על מי מוטלת חובת הבדיקה כאשר משכירים את הבית לאדם אחר לימי הפסח ראה כאן.

פסח כשר ושמח.

מקורות:

לענין בדיקת חמץ במקומות שיימכרו לגוי בי”ד, עיין במשנה ברורה סי’ תל”ו ס”ק ל”ב שהביא את מחלוקת האחרונים בזה (שדעת המקור חיים והחיי אדם והקיצור שולחן ערוך שצריך לבדוק מקומות אלו, ודעת הבנין עולם והחת”ס והאשל אברהם שאין צריך לבדוק שם) וכתב שאין למחות ביד המקילים בזה אך המוכר בי”ג שפיר עדיף טפי.

לענין השימוש בבית שנמכר לגוי, ראה בספר דינים והנהגות החזון איש פי”ז אות כ”ג במעשה שאדם אחד מכר את כל ביתו לגוי, ונצרך באמצע הפסח לקחת משם דבר מה, והתיר לו החזון איש להכנס לקחת משם, אחר כך שכח דבר נוסף ובא לשאול את החזון איש אם יכול להכנס שוב ואמר לו שאינו יכול להכנס שוב, כיון שאין זה נחשב כניסה ארעית ושימוש קבוע אסור. ובספר שלמי מועד (פרק ע’) הביא מהגרש”ז אוירבך זצ”ל שהקפיד מאוד בארונות ומחסנים שנמכרו לגוי שלא לפותחם בשום אופן כיון שבכך הופך את המכירה ללעג.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל