לתרומות לחץ כאן

עליית נשים לתורה

שאלה:

שלום כבוד הרב,האם לנשים מותר לעלות לתורה? תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין אשה וקטן יכולים להיות חלק משבעת הקרואים ובלבד ששאר הקרואים הם גברים גדולים, אולם למעשה אשה אינה עולה לתורה מפני כבוד הציבור, וגם קטן נהגו כל הקהילות שאינו עולה אלא למפטיר, ראה שו”ע סי’ רפב ומשנה ברורה שם ס”ק יב. ומבואר בפוסקים שאף שטעם האיססור הוא מפני כבוד הציבור, מדובר בתקנת חכמים ממש, ולכן לא מועילה על כך מחילת הציבור…

מקורות:

בשו”ע או”ח סי’ רפב סעי’ ג’ כתב כי אשה אינה עולה לתורה מפני כבוד הציבור. וברור בפוסקים שם שלא מועיל על כך מחילה (ראה פרי מגדים סי’ קמא ס”ק א’, וכן בברכת אברהם מגילה כג,א), דבר זה לא משתנה לפי הדור… כיון שהוא מגוף תקנת חז”ל.

המדובר הוא שם בעליה לתורה במנין של גברים. בזמנו עדיין לא העלו על דעתם שיבוא דור שהשאלות יהיו האם ניתן לעשות מנין לנשים… אולם אין ספק כי הדבר הזה בודאי אסור מעיקר הדין וחמור עוד יותר. אין דבר כזה שנקרא מנין נשים, שהרי נשים לא מצטרפות למנין וזה סתם אוסף של יחידים שאין בו ענין של קריאת התורה, מלבד קריאת המגילה ששם הנושא הוא “פירסומא ניסא”. ואם כך, הרי אסור לקרוא בתורה שלא במנין. ולכן ברכות העולות לתורה במנין כזה הן ברכות לבטלה, כלומר, חשש איסור דאורייתא, (ראה ברמב”ם פרק י”ב מהלכות שבועות הלכה ט’). ואסור לענות עליהם אמן.(או”ח רטו סעי’ ב’). וזאת מלבד האיסור בקריאה בתורה עצמו שהוא נקרא ללא “ציבור”.

אך הדבר החשוב ביותר שצריך להבין כאן! הסיבה להתקפה החריפה על ענין זה אינה משום החשבונות ההלכתיים שדיברנו, יש עבירות יותר חמורות לצערינו, אלא מה שעומד מאחורי הענין! יש כאן עיוות חשיבתי שיש בו שמץ של כפירה בלי ספק! לפיו השויון בין אשה לגבר מבטל את החילוקים שראו חז”ל והתורה עצמה לעשות בין גברים לנשים, והוא בעצם סתירה מוחלטת לכל ההתבטלות שצריך כל יהודי לחוש למול פסיקות ההלכה ורצון התורה. יהודי הוא עבד ה’! היהדות אינה מקום לחוויות תרבותיות וגם לא חוויות רוחניות, למרות שהן קיימות והן עצמן חלק מהעבודה הנדרשת, אבל זו לא המהות, זו רק הדרך, המהות היא עבדות והתבטלות לרצון ה’. ואם נקבע על פי ההלכה שאשה אינה עולה לתורה ולא מניחה תפילין ולא לומדת גמרא, אז כך צריך להיות. כל אחד ממלא את תפקידו, אין בכך התנשאות חלילה אלא להיפך התבטלות מוחלטת של כולם גברים ונשים כאחד לרצון ה’. וזו הנקודה המרכזית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל