לתרומות לחץ כאן

עובד שערך קניות למעביד וזכה בהגרלה למי שייך הזכייה

שאלה:

עובד שנשלח לקנות וזכה בהגרלה כלשהי (הקונה ה100,000 בחנות מקבל מוצרים), אומרים מזלו גרם ושלו, או שייך למעסיק?

תשובה:

שלום וברכה,

שליח שנשלח לקנות בחנות מסוימת, וזכה בהגרלה שעורכים לכל הקונים בחנות, הזכייה בהגרלה שייכת למשלח ולא לשליח.

בהצלחה.

מקורות:

כתב השולחן ערוך חושן משפט סימן קפג סעיף ו: היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במדה, כל שהוסיפו לו המוכרים הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות. ואם היה דבר שאין לו קצבה, הכל לבעל המעות.

מקור דברי השולחן ערוך הוא מהגמרא כתובות דף צח ע"א, לגבי אלמנה שמכרה מנכסי בעלה לצורך הכתובה, שאם מכרה חפץ ששווה מנה במאתיים, חולקים ברווח האלמנה והיורשים. רש"י ביאר שכיון שיש ספק למי ניתן הרווח, אם לבעל החפץ  – שהם היורשים. או לאלמנה, ומספק חולקים בו שניהם. אמנם הרי"ף ביאר שהרווח הגיע כתוצאה של החפץ הנמכר, וגם מהשליח, וכיון שההנאה הגיעה מחמת שניהם – חולקים ברווחים. וראה בסמ"ע שם שנקט כדברי הרי"ף.

נמצא שמתנה שניתנה לשליח בגלל ההיכרות עם השליח, חולקים בו המשלח והשליח, כיון שהמתנה ניתנה בגלל המעות ובגלל ההיכרות עם השליח. אבל הגרלה שנערכת בין הקונים, אין לשליח חלק בהגרלה, וזוהי הטבה שנותנים לקונים בלבד, ולכן המתנה שייכת למשלח בלבד. 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל