פדיון כפרות עכשיו

משלוח חבילות על ידי גוי בשבת

שאלה:

שלום להרב, חברת משלוח שבחו"ל שקוראים FEDEX כאשר באו להביא משלוח לאנשים שממתינים תרופה לטיפול, ובאו בשבת על חשבון טעות החברה שמוכרת התרופות שלא שלחו בהרחקה מספיק זמן כדי לא להגיע בשבת שכך ביקשו המטופלים, ומ"מ כאשר הגיע האיש מן המשלוח פתחו הדלת ואמרו לו תמיח כאן והסבירו שיום שבת יום שיהודים אינם עושים מלאכה וכו' ומיאן הוא לחתום מפני היהודי וטוען שזה נגד החוק מדינה. הרי יש כמה מהם שלא איכפת לן, ומדובר בשכונה שיש עירוב וכיון שחפץ מונח ברשות הבעלים ולא תכנו זה אלא בא הגוי בעצמו בשבת יש צד לומר שרשות היודי זכה לו וזה דבר לטיפול הצריך. אבל מצד כתיבה בשבת, הדבר אף שמבקשים חתימה במכשיר אלאקטרוני שהוא לא כתיבה שיש ממש ולא נשאר וגם אפשר ליעשות ע"י קטן שלא הגיע לחינוך או בשעת הדחק ביד שמול ושלא יהיה כב' אותיות רק רשום בעלמא ובזה לא יעבור על איסור כתיבה מ"מ הנידון כאן הוא האם זה דבר שנחשב קצת דיסקרימינציה שיש להתלונן אצל מנהלים של חברה זו או לא? הרי שהרבה מקומות אונוברסיטות עבודה וכו' חייבים להתאים לעובד סטודנט יהודי אופן לעשות מה שרצו בשבת ביום אחר מטעם הדת אם כך הוא יבקש, ואינני רואה שום הבדל בזה לכאורה שיש לדבר עם מנהלים של חברה זו שאף שחפצים יקרים דורשים חתימה שיעשו לנו התאמה מפני סיבת הדת אם יהיה במקרה בצורך גדול כמו תרופה משלוח ביום שבת שלא יחתמו. ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה

אין בעיה לשלוח מכתב בערב שבת גם אם הוא יודע שיעסקו בו הגויים בשבת, אלא אם כן יש להם התחייבות לשלוח תוך פרק זמן מסויים שמחייב אותם לעשות זאת בשבת. ענין זה מבואר בשו"ע סי' רמז סעי' א [שולח אדם אגרת ביד אינו יהודי ואפילו בערב שבת עם חשיכה והוא שקצץ לו דמים בלבד שלא יאמר לו שילך בשבת ואם לא קצץ אי לא קביע בי דואר (פירוש איש ידוע שכל כתב אליו יובל והוא משלחן למי ששלוח אליו) במתא אסור לשלוח אפילו מיום ראשון ואי קביע בי דואר במתא משלחן אפילו בערב שבת והוא שיהא שהות ביום כדי שיכול להגיע לבית הסמוך לחומה:] ומשנה ברורה שם ס"ק ד.

אבל חלילה חלילה לחתום בשבת! זה מותר רק לפי הגדרים של חולה שיש בו סכנה ושאין בו סכנה כל מצב לפי הגדרתו ההלכתית, אבל לחתום כשאין בכך צורך רפואי חיוני בשבת ולפי הכללים המבוארים בסי' שכח יז חלילה לנו, ולא משנה אם זה חפץ יקר או לא, ואפילו תרופה שלא חיונית לשבת אין לקבל, ובדרך כלל אם זה בא בדואר לא מדובר במשהו קריטי…

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל