לתרומות לחץ כאן

כבתה הפלטה בשבת – להעביר אוכל לפלטה של השכן

שאלה:

בס"ד שלום לכבוד הרב בסערה החורפית האחרונה, בליל שבת, כבה לפתע הגז בביתנו. האם מותר לקחת את סיר המרק הרותח שבביתנו ולהניחו על הפלטה שבבית של השכנים?

תשובה:

שלום וברכה

כל עוד המרק חם [למנהג הספרדים היד סולדת ולמנהג אשכנזים לא הסתלק חומו הראשון לגמרי] מותר להעביר לפלטה של השכן, ויש שהחמירו בזה במידה והפח שלכם כבר הצטנן, אף שהאוכל חם.

מקורות:

ראה שו”ת מנחת שלמה ח”ב סי’ לד אות יז, אגרות משה או"ח ח"ד סי' עד בישול אות לח. אמנם ראה ארחות שבת ח”א פרק ב הערה פה שהגרי”ש אלישיב החמיר עוד יותר, שאם כבתה האש תחת הפח או כבתה הפלטה באמצע שבת, כל עוד היא חמה ניתן להעביר לפלטה של שכן, אבל אם היא הצטננה נחשב המאכל כאילו מונח על גבי הקרקע ואסור להעבירו לפלטה אחרת גם אם אין בו חשש בישול.

הצטרף לדיון

7 תגובות

  1. הרמ"א (או"ח רנג, ב) כתב: "מיהו אם נצטנן, לכולי עלמא אסור", ובמ"ב ס"ק סח: "מיהו אם נצטנן – היינו אם נצטנן לגמרי וכמ"ש למעלה והטעם דשייך אח"כ עוד בישול חדש, ועיין לקמן במ"א סקל"ו שכתב דאפילו בדבר יבש שאין בו מרק דלא שייך בו בישול ג"כ אסור דכיון שכבר נצטנן בטלה השהיה הראשונה והוי כנותן עתה מחדש בתוך התנור לזה אסור בכל גווני…".

  2. פשוט וברור! הנושא כאן הוא רק בגלל שהפלטה כבתה שלא בכוונה, ובעצם הוא הניח על הפלטה וזה לא נתינה בתחילה, חשוב באמת לחדד שוב שלא יטעו בתשובתנו להתיר את האסור, כל מה שכתבנו הוא רק על הנדון שבשאלה.

  3. העתקנו את דברי המשנה ברורה לגבי יבש בהקשר אחר לגמרי, הנושא כאן הוא לגבי מרק, ולעצם הנדון שלך, אכן דעת הגר"ע יוסף להקל להניח דבר יבש המבושל כל צרכו על פלטה חשמלית בשבת [אך לא על בלעך על הגז!], ורוב פוסקי זמנינו חלקו עליו בזה, הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אויערבך, הגר"ש וואזנר ועוד. הגר"מ פיינשטין מסופק בדבר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל