האם צריכים להחליף כתובה כאשר משנים את השם?

שאלה:

אדם שהוסיפו לו על שמו כגון עוזי לעוזיאל וחוץ מזה הוסיפו לו עוד שם האם צריך לשנות את הכתובה?

תשובה:

שלום רב,

לא צריכים לשנות את הכתובה, כלומר, לכתוב כתובה חדשה. כתובה שנכתבה כהלכתה לא משנים אותה גם אם הבעל או האישה משנים את השם לאחר זמן.

ראה בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' רפו אות ג) שנשאל בשאלה זו, והשיב: "לענ"ד דבר פשוט דאין זה כתובה דאישתכח טיעותא כיון דבשעת כתיבת הכתובה נכתב בהכשר ע"י שם שהיה מוחזק אז והכתובה כשרה, ועיין הי' בחלקת מחוקק אה"ע סי' קכ"ט ס"ק א' במו"מ שלו עם תשובת המבי"ט גם בגט כה"ג, [ובדרך חומרא וסלסול אפשר לכתוב כתובה שניה]". וידוע שכך גם הורה הגרי"ש אלישיב שאין צורך בכתובה חדשה.

ראה עוד בשו"ת מנחת יצחק (ח"ז סי' קיז) שדן לגבי כתיבת שם שהשתקע (שכבר אין מכירים אותו היום ואינו בשימוש) אם כתבו בכתובה שם כזה, וסיים: "ומה שאינם נזהרים בזה, אפשר ללמד זכות, דל"ה כמו בלא כתובה, דאפשר להביא עדים, שהיה שמה מקדמת דנא בשעת כתיבת הכתובה". כלומר, בכל מקרה אפילו בשם כזה שכתבו זה מועיל משום שניתן להביא עדים שכך היה השם מקדמת דנא, כש"כ במקרה שבשעת כתיבת הכתובה השם היה כפי שכתוב בו.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל