לתרומות לחץ כאן

האם מותר להיות פקח עירוני

שאלה:

לרב שליט"א שלום רב, האם מותר לעבוד בתור פקח חניה בעירייה שרושם דוחות חנייה? או יש בעיה של מלשינות, וגם מקבלים קללות וביזיונות והקפדות האם יש בעיה הלכתית עם זה? ומי שעובד האם צריך להתפטר? תודה.

תשובה:

שלום וברכה,

אין איסור הלכתי לשמש כפקח מטעם העירייה ולתת דוחות עבור חנייה לא חוקית. ומשנת חסידים להימנע מעבודה כזו.

בהצלחה.

מקורות:

גביית המס ודו"חות חניה שנועדו לעשות סדר, אין בכך איסור גזל ויתכן שיש בגבייתם כח של דינא דמלכותא. ועל כן אין איסור לשמש כפקח. וכתב בבאר הגולה חו"מ סימן שפ"ח: וכבר פשט התיקון והמנהג שמנהיגי הקהלות עומדים על המשמר שלא לעשות שקר ועולה לאומות ומכריזים ונותנים רשות לפרסם ולגלות על האנשים אשר לוקחים בהקפה. ובשו"ת שבט הלוי (ח"ב סימן נח) התיר לעבוד במכס וכשרואה אנשים שמרמים למסור למלכות. ובאגרות משה דן האם מותר לעבוד כרואה חשבון שלפעמים יתפוס אנשים שמרמים במס, והביא שיש להקל משום שאם הוא לא יעשה אחרים יעשו במקומו. עוד הביא שעבודתו של רואה חשבון לא להעניש אלא שלפעמים יזדמן בכך. עכ"ד. ומשמע שעבודות שתפקידן לתפוס את אדם שעובר על החוק אין להתיר. ולפ"ז פקח עירוני שהעבודה שלו מיועדת לתפוס נהגים שחונים שלא לפי החוק – אסור. אך נראה שיש לחלק ודברי האגר"מ אמורים רק בעבירות של הלבנות מס שהעונשים חמורים מאוד, ולכך הצריך האגרו"מ לטעם שאין זה עיקר עבודתו, אבל בפקח עירוני שהעונש מסתיים בדו"ח סמלי אין איסור. וכזאת כתב בשבט הלוי (שם) שבעונשים של קנסות בעלמא אין איסור. אמנם סיים שם שעבודה כזו אינה משנת חכמים, וכמבואר בירושלמי (תרומת סוף פ"ח) שאליהו הנביא נמנע להתגלות לריב"ל על שמסר יהודי להריגה למרות שהיה לו מותר לעשות כן משום שאינה משנת חכמים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל