לתרומות לחץ כאן

השלמת קריאת התורה בצהריים כשלא קראו בבוקר

שאלה:

שלום רב האם מותר לצאת ס״ת וליקרות בו הפרשה ביום (פרשת השבוע או של ראש חודש ) אם גברים לא שמעו אותה בשחרית? צריך להיות מניין עשרה? בלי שום ברכה?(ברכות התורה) תודה. מימון. המקור אם אפשר.

תשובה:

שלום וברכה

 

במשנה ברורה סי’ קל”ה סק”א הכריע כדעת הפוסקים שלמעשה כל היום הוא זמן קריאת התורה אלא שעדיף להקדים ולכן קבועוה בשחרית, אבל בדיעבד אם לא קראו בשחרית יכול לקרוא במנחה. [והביא שלשון הרמב"ם "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית", אך בדיעבד כל היום זמנה ומ"מ מצווה להקדים]  וכן הביאו מעשה רב מהחתם סופר ומגדולים נוספים שלא יכלו לקרוא בתורה בשחרית והשלימו במנחה, וכן כתבו פוסקים רבים שניתן לעשות זאת, אך הדגישו כל הפוסקים שאין לעשות זאת בדרך קבע כדי שלא לשנות מהתקנה המקורית.

ובשו”ת שבט הלוי חלק ד’ סימן ט”ו דן ממש בשאלה כעין זו והכריע כמו שכתבנו שיקראו מדי פעם בשחרית ורק כשלא יכולים יקראו במנחה ובכך לא יחשב הדבר כקבוע, וכן האריך בזה לענין אנשי צבא בחלק ה’ סימן טז אות ד’ שיכולים לעשות מנין לקריאת התורה במנחה, וכעין זה כתב בציץ אליעזר חלק י”ג סימן כ”ז לגבי חולים בבית חולים, וראה גם במהרש”ג חלק ב’ סימן צ”ב, בשו”ת מהר”י אסאד או”ח סימן נ”א וביביע אומר חלק ד’ סימן יג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל