לתרומות לחץ כאן

ברכות התורה למי שקם באמצע הלילה / ברכת ברוך משנה הבריות

שאלה:

שלום וברכה. א) אם אני קם בלילה ורוצה ללמוד ומברך ברכות התורה וחוזר לישון לפני עלות השחר כשאני קם שוב אחר עלות השחר חוזר לברך כל ברכות התורה או רק אשר בחר? ב) אני מברך ברכת משנה הבריות על קוף בגן חיות ובצד השני של הגן הולך לראות גם פיל שוב לברך או לא? ג) כשאני משתמש בתנור אחד לבשר וחלב כמובן מחליף מגש ומחכה 24 שעות בין כל אחד, האם מספיק בלי לנקות התנור, להדליק על 275 מעלות( שזה תוכנית גרייל בתנור שלי) במשך חצי שעה עד שעה או לא? תודה רבה.

תשובה:

שלום רב.

1. אם ישן שינת קבע על מיטתו אפילו בתחילת הלילה, עליו לברך ברכות התורה מיד כשהוא קם אם רצונו ללמוד. ואם נרדם אחר כך שוב וקם אינו מברך שוב ברכות התורה. אלא שבאופן זה, כדי שלא להכנס לספק ראוי שיכוין בברכתו שאינו רוצה לצאת ידי חובה אלא לזמן שהוא ער ואם ירדם יצטרך לברך שנית.

במקרה שהלך לישון בתחילת הלילה בכוונה תחילה על דעת לקום כעבור שעה שעתיים וללמוד, נחלקו הפוסקים אם שינה זו נחשבת הפסק ולחייבו על ידי כך לברך ברכות התורה כשיקום.

2. בלאו הכי אין לברך אלא בלא שם ומלכות [כי כבר ראית פעם].

3. יתכן, אבל כדי שלא להכנס לספקות תבדוק קודם שאין שם חתיכה ממש, ולגבי שומן דבוק וכו' ניתן לסמוך על חום כזה במשך זמן שכזה.

מקורות:

1. ראה שו”ע סי’ מז סעי’ יב – יג ובמשנה ברורה שם ס”ק כח – כט. ובערוך השולחן הוסיף, שאם הוא יודע שהוא מתעתד לחזור לישון אין הוא חייב לברך אלא אם כן היה הדבר לאחר חצות הלילה.

על מחלוקת הפוסקים במי שישן בתחילת הלילה מתוך כוונה לישון לאחר מכן פעם נוספת את שנתו העיקרית, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ג סי’ שלז שחייב לברך פעמיים אך כדי לצאת מן הספק יעשה תנאי כנ”ל, ולעומתו בשו”ת קרן לדוד סי’ יא ותשובות והנהגות ח”א סי’ טז שמברך לאחר השינה העיקרית שביניהן, וע”ע מש”כ בזה בשו”ת מנחת יצחק ח”י סי’ ז.

2. במשנה ברורה סי’ רכה ס”ק ל כתב, שבשם ומלכות ניתן לברך רק בפעם הראשונה שרואה יצורים כאלו, אבל אם כבר ראה, אף שעברו שלושים יום, יברך בלא שם ומלכות. אמנם באשל אברהם בוטשאטש שם חולק, וסובר שאם ההתפעלות גדולה מחמת הזמן הרב שחלף מהפעם הקודמת יש לברך, אבל ספק ברכות להקל, ואין לברך באופן זה בשם ומלכות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל