לתרומות לחץ כאן

המפסיק ממשנתו

שאלה:

תמיד ראיתי בגנות המפסיק ממשנתו והעושה תורתו חבילות חבילות הלומד שעה ומפסיק שעה וכו' מה בדיוק הגדר בזה? אדם שלומד ח"י רצופים ואת שש שעות הנותרות מקדיש לצרכי הגוף האכרחיים כאכילה ושינה הוא גם מפסיק? לא יתכן במציאות ללמוד 168 שעות רצופות בשבוע…. (24X7)

תשובה:

הכוונה היא שכאשר הוא עוסק בלימוד, באותו הזמן המיועד לכך, אם זה סדרי הכולל וכדומה, הוא מפסיק ממשנתו לפטפט וכדומה, וכך מבואר במשנה במסכת אבות [ג,ז] "רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו." ומדובר באדם השקוע במשנתו ומפסיק באמצע הלימוד בכדי לדבר על הדברים שרואה סביבו כמו אילן או ניר.

 

אבל ברור שכאשר הוא עוסק בצרכיו כפי שנזקק לו אינו בכלל זה, הרי הלכה כרבי ישמעאל שאמר "הנהג בהם מנהג דרך ארץ". כמבואר בגמרא במסכת ברכות [לה, ב] "ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל לפי שנא' (יהושע א, ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל."

ומביאה הגמ' את שיטת רבי שמעון בר יוחאי "ר"ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה" ולכן לומד רשב"י שבשעה שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים. אמנם מסקנת הגמ' שם כרבי ישמעאל "אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל