תרומות – לחץ כאן

הוספת קפה לצנצנת הקפה – טבילת כלים

שאלה:

בס"ד קופסאות מתכת או זכוכית של מוצרי מזון צריכה טבילה בשימוש חוזר . מתי היא תתחייב בטבילה? כאשר היא התרוקנה לגמרי מהמוצר המקורי או כאשר מוספים לתוך הקופסה כשהמוצר המקורי עדין נמצא . למשל בצנצנת קפה כשרוצים למלא לתוך הצנצנת ממשקית

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות, וראוי להחמיר גם שלא להוסיף כשעוד יש קפה בקופסה.

מקורות:

לענין החזרת יין לבקבוק או הוספת קפה לצינצנת, כאשר לא שמים שם משהו חדש אלא חלק מהמוצר הקודם, נחלקו הדעות: בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק ט הערה מד הביא מהגרש”ז אוירבך להתיר, משום שלדעתו זה נחשב המשך מצב קיים ואינו נחשב שימוש בפני עצמו, וכן התיר הגרי”י פישר זצ”ל בהליכות אבן ישראל  עמ’ קח. אמנם בס’ מציון תצא תורה ח”א סי’ שסט הביא בשם הגר”א נבנצל שליט”א רב העיר העתיקה בשם הגרי”ש אלישיב שאסר זאת, וכן החמיר בזה בחוט שני טבילת כלים עמ’ ל’. דעת האגרות משה אגב כנגד רבים מהפוסקים שכלל א”צ לטבול בקבוקים גם בשימוש חוזר ממש, ראה נימוקיו בח”א סי’ קכב ויו”ד ח”ב סי’ מ. לדעתו יצירת הבקבוק היא ההחלטה להשתמש בו קבוע, וזה נעשה על ידי ישראל ועי’ עוד שם.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל