אכילה לפני מנחה / תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים

שאלה:

שבוע טוב לכבוד הרב 1. אשמח אם הרב יסביר לי את ההלכה למעשה מהמשנה ברורה לעניין אכילה לפני מנחה ( ואת העניין שהרמ"א מביא אם יש מישהו שמזכיר לו. ואם שעון מעורר מועיל. ואם הספרדים גם סומכים על הרמ"א לעניין זה) 2. מה דעות הפוסקים לעניין אדם שישן על מיטתו בבגדיו האם זה שנת קבע או ארעי? 3. על פי סימן רל"ה שער הציון סעיף טז. אם זה טורח בשבילי ללכת למניין של אחר צאת הכוכבים האם מותר לי להתפלל עם המניין שמתפללים מבעוד יום אע"פ שהתפללתי מנחה לאחר פלג המנחה שזה יוצא כביכול תרתי דסתרי?

תשובה:

שלום וברכה

1. בענין אכילה לפני מנחה יש כידוע מחלוקת בין השו"ע לרמ"א בסי' רלב, השו"ע החמיר כדעת הרי"ף והרמב"ם שאסרו אפילו סעודה קטנה לפני מנחה גדולה, ולדבריהם היא חובה גמורה להתפלל מנחה גדולה מי שמתכוין לאכול ארוחת צהריים… והרי לדעת השו"ע מנחה גדולה זה רק דיעבד, כך שמיש רוצה לקיים כל דבריו נמצא במיצר… ואכן גם אצל הספרדים נראה שנהגו להקל בזה ולהסתמך על הרמ"א שלא החמיר אלא במנחה קטנה וגם בזה הביא דעת המקילים בסעודה קטנה, ודי לנו שנחמיר בסעודה גדולה, ובצירוף זאת שמדובר באנשים שרגילים להתפלל בבית הכנסת ויש שכתבו שהצורך הזה לצאת מהבית והרגילות בכך נחשבת קצת כשמירה, ומכל מקום שומר שיזכיר ודאי מועיל ועל זה סמכו. ראה הרחבה בכל זה בילקוט יוסף סי' רלב, וראה עוד בן איש חי פ' ויקהל אות יג.

2. נהגו לסמוך על שעון מעורר בתור שומר לאכילה אבל לא לשינה, ראה הליכות שלמה פרק ב אות יב, אור לציון ח"ב פרק טו.

 3. באופן כללי, שינת עראי זה בפשיטת המלבושים וגם שכיבה על מיטה בכרים וכסתות. אבל אם היתה החלטה בלילה זה לישון דוקא כך, בלי לפשוט את הבגדים [ולא שסתם נרדם], אם זה היה בשכיבה על המיטה או ספה ולא בישיבה – זה נחשב שינת קבע. ראה כף החיים סי’ מז ס”ק כז, הליכות שלמה פרק ו הערה ג, ארחות רבינו ח”ג עמ’ רג, אישי ישראל פרק ו הערה סו, וע”ע שו”ת מהרש”ם ח”ג סי’ שלז ושו”ת קרן לדוד ח”א סי’ יא.

4. למנהג בני אשכנז ודאי אין להתפלל באותו היום תרתי דסתרי, אבל בני ספרד נהגו להקל בזה, באופן שתפילת מנחה לפני השקיעה ותפילת ערבית מיד לאחריה אף שזה לפני צאת הכוכבים, זה בודאי לא מהודר אבל נהגו בכך, ראה שערי תשובה רלה ב, וכף החיים שם ס"ק יב ופוק חזי מאי עמא דבר, אבל יש להשתדל מאוד שלא יהיה כך אלא להתפלל מנחה קודם ויותר טוב ערבית אחרי צאת הכוכבים, כך הקריאת שמע שיוצאים בה ידי חובה נאמרת על סדר הברכות כתיקון חז"ל. ויש שחלילה גם שוכחים לקרוא שוב קריאת שמע.

שבוע טוב ומבורך.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה על התשובה.
    שאלה על התשובה השנייה. שומר שהוא לא שעון מעורר מועיל גם לעניין יושן?
    לגבי התשובה הרביעית ואם יש מישהו אשכנזי שהתפלל מנחה לפני הפלג הוא יכול להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים עם המניין?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל