פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

קבלת שבת במחשבה

שאלה:

האם קבלת שבת במחשבה תופסת או לא? במידה חלאחר שהחלטתי לקבל שבת ואפילו נמנעתי מלהדליק/לכבות אור ששכחתי לפני-כן תפאום גיליתי ששכתי את היין לקידוש-היום ברכב ולא היו יהודים נוספים בסביבה לבקש…. מה הייתי אמור לעשות?

תשובה:

שלום וברכה

 

בענין זה יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים האם קבלה בלב מועילה או לא, וזה נוגע למחלוקת הכללית לגבי נדרי מצוה אם חלים בלב בלי דיבור.

ראה סי' תרח סעיף ג' שכתב שם הרמ"א לגבי הפסקה מאכילה כקבלת התענית  "דאם קיבל בלב לא הוה קבלה" וכן נקט בסימן תקנג, סעיף א' "וקבלה בלב אינה קבלה, אלא צריך להוציאו בשפתיו"

ובמשנה ברורה שם הביא את דעת הב"ח והגר"א שקבלה בלב הוה קבלה וממילא נאסר על ידה כדיני תשעה באב.

ובמשנה ברורה בסי' רסא ס"ק כא, כתב שנכון לקבל תוספת שבת בדיבור או באמירת ברכו, ומ"מ הביא לדבריו בשיטת הב"ח והגר"א שקבלה בלב הווה קבלה.

וראה בארחות שבת פרק כז סעי' ו ובהערה שם שהאריכו הרבה במחלוקת זו, והביאו שכן מבו' בלשון הרמ' [תעניות ג, ג] שאכל ופסק וגמר שלא לאכול אינו חוזר ואוכל. ואת דעת הגר"א שהביא ג"כ מהשולחן ערוך [תקס"ב, ו] גבי תענית "ואם לא הוציא בפיו אם הרהר בלבו שהוא מקבל תענית למחר הוי קבלה" וכפי שהקדש חל בלב.

ומשום כך נקטו להחמיר לדינא כדעת האוסרים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל