תרומות – לחץ כאן

להחליף חזן באשרי ובא לציון

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם אפשר להחליף שליח ציבור, בשחרית, נוסח ע'מ, לאחר התחנונים, דהיינו, שהש' צ השני יתחיל מאשרי עד סוף התפילה? והאם זה לכתחילה? ומה המקורות בבקשה. תודה רבה רבה!

תשובה:

נהגו לעשות כך כאשר יש שני אבלים, אני לא יכול לומר שזה ממש לכתחילה כי הקדיש תתקבל שייך לחזרת הש"ץ אבל כבר התקבל כך המנהג בכל מקום.

ועוד יש לדעת שעיקר הענין של ש"ץ הוא חזרת הש"ץ והקדישים בסוף, אף שבאופן זה הם מחלקים ממש דבר אחד לשנים, כי החזרה והקדיש תתקבל שלאחריה הוא דבר אחד.

מקורות:

ראה בענין זה בהרחבה בס' לקט הקמח סי' נג, ובקונטרס שבסוף חלק ג.

ובשולחן ערוך יורה דעה סימן שעו סעיף ד "ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב (כל בו וריב"ש בשם תנחומא וספרי ובחיי בשם מסכת כלה וב"י בשם הזוהר ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא) — על כן נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש. וכן נהגו להפטיר בנביא ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם. וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים פודה אביו ואמו מן הגיהנם "

ובספר לקט הקמח [שם] הביא מהכף החיים מהאר"י הקדוש שקדיש בתרא שקודם עלינו הוא נקרא קדיש יתום ואומרו גם בשבת ויום טוב אפי שאין אז גהינום דמועיל הקדיש לא רק להציל מדינו של גהינום אלא גם להעלותו ממדרגה למדרגה וכן האר"י אמרו ביום היייראצייט.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל