לתרומות לחץ כאן

קרית שמע לפני ברכות התורה כשרואה שהזמן עובר

שאלה:

האם אדם שהתעורר בבוקר סמוך לסוף זמן קרית שמע יכול לקרות את שמע בלי ברכות התורה? והאם נפסק להלכה שאדם שקרא קרית שמע ערבית ושחרית יצא ידי חובה של תלמוד תורה כרבי שמעון בר יוחאי?

תשובה:

שלום וברכה

אם המצב הוא כזה שאם יאמר ברכות התורה יפסיד קריאת שמע, יש לסמוך על השיטות שהביא הבית יוסף בסי' מז שקריאת שמע הנאמרת כחלק מסדר התפילה אינה חייבת בברכות התורה [שעל כן מי שמכוין לפטור עצמו באהבה רבה צריך גם ללמוד לאחר התפילה, ולא יסמוך על הקריאת שמע שאמר].

מקורות:

ראה שו"ת ארץ צבי ח"א סי' יט, שו"ת בצל החכמה ח"א סי' א, ושו"ת אבן ישראל ח"ט סי' סג, וכן נראה פשוט. בקובץ תשובות להגרי"ש אלישיב ח"א סי' ט מביא לכך ראיה מדברי הפרי מגדים שמצדד בסי' נב, שמי שלא אמר ברכות התורה לפני התפילה, יכול לכוין באהבה רבה שלא לצאת ידי חובת ברכה זו, כדי שיוכל לברכה כצורתה לאחר התפילה. והדברים צ"ע, שהרי באופן זה הוא קורא קריאת שמע בלא ברכות התורה, הרי שבשעת הדחק יש לסמוך להקל כנ"ל. וראה עוד פסקי תשובות סי' מז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל