האם יש חיוב מלקות בגזל הנכרי

שאלה:

למ"ד גזל הנוכרי אסור האם אדם שגזל מגוי יהיה חייב מלקות? אם כל הפטור של מלקות כי זה לאו הניתק לעשה דהשבה משא"כ בגוי הרי אין חיוב השבה!

תשובה:

שלום וברכה,

כתב הרמב"ם (גנבה פ"א ה"א) כתב: ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי. ובדברי יחזקאל מוכיח מכאן שדעת הרמב"ם שיש חיוב השבה בגוי ולכן אין מלקות.

אלא שבמנח"ח הקשה קושיא שבכל מקום שלא יהיה חיוב תשלומים יתחייב במלקות, כיון שרק לאו שניתן לתשלומים אינו לוקח ולאו שאין בו חיוב תשלומים יהיה בו מלקות. ובאבן האזל תירץ, שלאו הניתן לתשלומין שממעטינן ממלקות אין המיעוט משום כדי רשעתו – שאין מקיימים שני עונשים באדם אחד. אלא לאו שיש בו תשלומים ממועט בעצם ממלקות. וכדין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו. ולכן גם במקרה שלא יהיה בפועל תשלומים בגניבה, כיון שבעצמותו ניתן לתשלומין, התמעט לאו זה ממלקות, ואין לוקין עליו גם אם בפועל אין חיוב תשלומין. עכ"ד.

ולפי דברי האבן האזל גם בגוי שאין חיוב השבה, אין מלקות על איסורו.

בהצלחה.

מקורות:

רמבם הלכות גניבה פרק א הלכה א.

מנחת חינוך מצווה רנח. אבן האזל גניבה פ"ז ה"א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל