תרומות – לחץ כאן

דרסתי יונה בטעות – צער בעלי חיים

שאלה:

שלום לרב בעת נסיעה בעיר דרסתי מבלי לשים לב יונה שירדה מן המדרכה מה התשובה שאני צריך לעשות

תשובה:

לא צריך לעשות תשובה, זה היה בשוגג ויש גם הרבה שסוברים שבהמתת בעלי חיים אין איסור צער בעלי חיים, כיון שלא הצטערו אלו מתו.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם יש איסור צער בעלי חיים גם בהריגת בעלי חיים. דעת הנודע ביהודה (מהד”ק יו”ד פג) שאין איסור צעב”ח בהריגה, והביא ראיה מחולין ז,ב שרבי הציע לחתוך את הפרסות שלהם, בכדי שלא יזיקו. ואמר לו רבי פנחס בן יאיר שיש בזה צער בעלי חיים, אז הציע רבי להרוג אותם, א”כ ראיה שאין צער בעלי חיים בהריגה. וכן נראה מדברי התוס’ ב”ב כ,א ד”ה כיון. וראה עוד ביש”ש ב”ק פרק י’ סי’ לז. אמנם בשואל ומשיב מהד”ת סי’ סה הוכיח מדברי החינוך מצווה תנא שיש איסור צער בעלי חיים גם בהריגה. וראה עוד בשיטמ”ק ב”ב שם בשם הר”י מגיאש שנראה שחולק על התוס’ ולדעתו יש איסור צעב”ח בהריגה.

ובמקרה של המתת חסד, מלבד האמור לעיל, אכן היה מקום לחלק, כי אם הוא לא עושה כלום, הרי שהוא אינו עובר על איסור צער בעלי חיים, ואילו אם הוא הורג אותה, יתכן שיעבור על איסור. אולם מצאנו שיש איסור גם כשהבמה מצטערת מאליה, כמו במצוות פריקה, ויש עוד הרבה ראיות לזה. ובכל אופן, מאחר שכל מטרת ההריגה היא למנוע צער, אין איסור צער בעלי חיים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל