לתרומות לחץ כאן

תפילה במנין – חובה או מעלה בעלמא?

שאלה:

האם יש חיוב מיוחד להתפלל במנין בשבת או שהחיוב הוא כמו ביום חול?

תשובה:

שלום וברכה

אין חיוב מיוחד בשבת יותר מביום חול, למעט הנושא של קריאת התורה שלדעת חלק מהראשונים הוא חובת יחיד ואת זה לא יוכל לקיים בבית.

אבל חשוב לציין, משאלתך נשמע כאילו ביום חול זו לא חובה כל כך… וזו טעות! לדעת הרבה פוסקים היא חובה גמורה!

יש אמנם שדייקו מלשון השולחן ערוך בסי’ צ סעיף ט שאינה חיוב גמור, שכן כתב “ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור”. אמנם, לשון הרמב”ם בפ”ח מהל’ תפילה, הוא “צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור”, ומשמע שהיא חובה ממש, וכן נראה מדברי התוס’ בברכות מז ב שר”א שחרר עבדו כדי לקיים תפילה בציבור ומשום שהמצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל דוחה את האיסור לשחרר עבד כנעני, וראה עוד רמב”ן גיטין לח ב, שו”ת הרדב”ז ח”ד סי’ יג, ובהרחבה בשדי חמד כללים מערכה ת כלל לז.

בשו”ע הרב הגדיל יותר וכתב שם בסעי’ יז: תפילת הציבור אע”פ שהיא מצוה מדבריהם גדולה היא ממצות עשה של תורה!בשו”ת אגרות משה ח”ב סי’ כז כתב סברא מענינת לחייב תפילה במנין מעיקר הדין, שהרי כלל יש בידינו שהמתפלל במקום צואה אינו יוצא ידי חובתו, ומשום שתפילתו תועבה ואינה מתקבלת בשמים, ואם כן כיון שאמרו חכמים אין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, מן הדין לומר שאינה תפילה כלל ועליו לחזור ולהתפלל, אלא שבדיעבד אין לחייבו בכך, משום שאפשר שיש לו זכות אבות מיוחדת שבזכותה תתקבל תפילתו. נמצאנו למדים שהכרעת הפוסקים שיש חיוב להתפלל במנין.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה על תשובתכם
    אכן לכאורה משתמע משאלתי שביום חול ״זה לא חובה״ אבל לא היתה כוונה כזו בשאלה אלא להיפך-
    בעיקר השאלה צצה בגלל התופעה שאנשים מקפידים ללכת לתפילה במנין בשבת אולם לא בימי חול….
    אגב, בעניין ״קריאה בתורה ״ – יש כמובן קריאה גם בימי חול בשני וחמישי .

  2. בשבת היא תקנה קדומה יותר, אבל כמובן גם זה נכון… עכ"פ הרווחת את המקורות לחיוב תפילה במנין שתוכל להדפיס ולתלות בבית הכנסת שלך בערב שבת אולי יתעוררו…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל