האם מותר להכנס לסכנה כדי להציל את חברו מסכנה גמורה

שאלה:

אם אדם רואה מישהו בסכנה ואם הוא יעזור לו אז הוא מכניס גם את עצמו לסכנה האם הוא חייב לעזור לו, מותר לו לעזור לו, או שאסור לו לעזור כי אז הוא מכניס את עצמו לסכנה? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה יש מחלוקת גדולה כמובא בבית יוסף ובסמ"ע בחושן משפט סי' תכו, האם אדם חייב להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל חברו מודאי סכנה, ובסמ"ע שם העיר שאף שבירושלמי מבואר שאדם חייב לעשות זאת, השלחן ערוך והרמ"א השמיטו דין זה ולא הזכירוהו וכנראה סברו שאין חיוב כזה. וכן נקטו הב"ח שם בשו"ת הרידב"ז ח"ג סי' תרכז שלהלכה אין חיוב כזה. וכן פסק בשו"ע הרב או"ח סי' שכט סעי' ח והוסיף שאף אין לו לאדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו, ומבואר שלא רק שאינו חייב גם זו אינה ההנהגה הנכונה. אלא שכבר העיר המשנה ברורה שם ס"ק יט, שיש לשקול היטב אם אכן מדובר בסכנה של ממש, שלא יחוס אדם יותר מידי על עצמו לחשוש לסכנה רחוקה כאשר הוא רואה את חברו טובע בנהר…

שלא נדע צער.

שבת שלום ומבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל