פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

לבישת כפפות בשבת במקום שאין עירוב

שאלה:

שמעתי פעם סברה שכיון שלא נוח לעשות פעולות עם כפפות יש חשש שיבא להסירם ואסור לצאת איתם לרשה"ר ושאלתי היא האם זה נכון?

תשובה:

בשולחן ערוך [שא, לז] נפסק שמותר לצאת בשבת בבתי ידיים, אמנם כתב שיש מי שהחמיר שיש לתופרם למלבוש או לקושרם בקשר של קיימא [ועל ידי זה תהיה הוצאה רק כלאחר יד ונמצא שהחשש הוא רק לאיסור דרבנן]. והחשש שהוזכר בנושאי כלים [שם] הוא שמא יסירם ברשות הרבים מפני שיצטרך לתשמיש כלשהו שלא נוח לעשות עם הכפפות, כפי שהזכרת בשאלתך, ויבוא ללכת עימם ארבע אמות ברשות הרבים [וחשש זה יותר מצוי מחשש הוצאה מרה"י לרה"ר].

ואכן יש שהחמירו בזה מהטעם הנ"ל, אולם במשנה ברורה בסי' שא ס"ק קמא כתב בשם הב"ח ומג"א שעכשיו נהגו להקל בזה, ומשום שלהרבה פוסקים אין בזמנינו רשות הרבים דאורייתא, ולכן אין כ"כ מקום לחשוש שמא יבוא להעביר ד' אמות.

אמנם נקט שמסקנת האחרונים שאף שאין למחות ביד המקילין, ראוי לכל בעל נפש להחמיר.

שבת שלום.

מקורות:

מ"ב שם: (קמא) וראוי לחוש לדבריו:    ועכשיו נהגו להקל ואפשר משום דכיון שלהרבה פוסקים אין לנו ר"ה מדאורייתא בזה"ז דנגזור דילמא אתי לאתויי ומשמע מדברי האחרונים דאף שאין למחות ביד המקילין מ"מ ראוי לכל בעל נפש להחמיר:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל