לתרומות לחץ כאן

תענית יארצייט ביום שישי

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם יש להתענות ביום הירציאט, כשהוא נופל בערב שבת, אולי יש לימנע כי זה גורם לצום גם קצת בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

 

תענית יארצייט בערב שבת מקיימים באופן המבואר לגבי תענית יחיד בסי' רמט, והיינו שכאשר מקבלים את התענית הקבלה תהיה שלא להתענות עד הלילה אלא עד לאחר התפילה בפלג המנחה ויתפלל בפלג המנחה ויאכל, ואם אין לו מנין בפלג המנחה [בחורף נדיר למצוא] יתפלל כרגיל אבל מיד אחר התפילה ילך לאכול בלי להתמהמה, כי בדיעבד אין איסור כמבואר במשנה ברורה שם. וטעם הדבר הביא המשנה ברורה את דעת הב"ח ומג"א דאין להתענות בע"ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה.

הבעיה מתחילה במי שכבר התחיל להתענות תענית יארצייט רגיל ולא התנה שיהיה בלי נדר או שאם יחול ביום שישי יתענה עד פלג המנחה, שכאן יש לעשות התרת נדרים, כפי שמביא המ"ב שם מן המג"א "השלים פעם ראשון צריך לנהוג כן לעולם וה"ה בכל הנ"ל דמסתמא כ"ז שלא התנה בפירוש שאין דעתו להשלים תמיד אמרינן דדעתו לנהוג כן לעולם".

מקורות:

שו"ע או"ח רמט

אם קבל עליו להתענות בערב שבת צריך להתענות עד צאת הכוכבים אם לא שפירש בשעת קבלת התענית עד שישלימו הצבור תפילתן: הגה: ויש אומרים דלא ישלים אלא מיד שיוצאים מבית הכנסת יאכל (טור ומרדכי סוף פרק בכל מערבין בשם הר"מ והגהות מיימוני פרק א' מהלכות תענית). לכן בתענית יחיד לא ישלים וטוב לפרש כן בשעת קבלת התענית ובתענית צבור ישלים והכי נהוג (מהרי"ל): ואם הוא תענית חלום צריך להתענות עד צאת הכוכבים:

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום לכבוד הרב,
    ראיתי לאיזה אחד שכתב שגם שהתנה אדם בערב שבת עד אחרי שיצאו הציבור מבית הכנסת, צריך להמתין עד השקיעה ויאכל, דכל תענית שלא שקעה עליו החמה אינה תענית.

    אני בעניותי לא הבנתי ככה, אלא אפשר לאכול אחרי היציאה מבית הכנסת אף מבעוד יום. אך מה אעשה וראיתי למרן הגר"ע עובדיה יוסף זללה"ה בהליכו"ע ח"ג עמ' סה שכתב "אחר השקיעה יקדש ויאכל".

    השאלה אם אמר את זה בדווקא? כי בילקוט"י כתב שאפשר לאכול "מבעוד יום", משמע אף טרם השקיעה.

    מה ההלכה, ומה הטעם? תודה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל