מי חייב לקבוע מזוזות המשכיר או השוכר?

שאלה:

שלום וברכה, נכנסנו לדירה חדשה, ורצינו לדעת על מי החיוב לקנות מזוזות לדירה? הרי בזמנו הרב אמר שאסור להוריד מזוזות, אם כך, אין זאת חובת בעל הבית לדאוג שתהיינה מזוזות בדירה?

תשובה:

שלום וברכה

לגמרי לא. המזוזות הן חובת הדר, כלומר מי שגר בדירה הוא שמחוייב לקבוע בה מזוזות, אלא שמלבד זאת מבחינה סגולית יש איסור להוריד מזוזות כי זה זה גורם סכנה לאותו אדם שהסיר אותן, אבל אם באתם ואין מזוזות, עליכם החובה לקבוע.

ישוב טוב. 

מקורות:

ראה שו”ע יו”ד סי’ רצא סעי’ ב. על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל