לתרומות לחץ כאן

שלוחו של אדם כמותו ומחזיק לומד תורה

שאלה:

שליח בתשלום שלום וברכה, רציתי לשאול האם 'שלוחו של אדם כמותו' הוא גם במקרה שהשליח מקבל על כך שכר? האם אני יכול למנות שליח שילמד בשבילי תורה וייחשב לי שאני למדתי? או שזה נקרא ששכרתי מישהו כעובד עבורי? האם זה נחשב שאני עשיתי או שמישהו עשה בשבילי? תודה

תשובה:

שלום וברכה,

שלוחו של אדם כמותו נאמר בקניינים, ששולח שליח למכור או לקנות. וכן לגרש אשה או לקדש אשה. וכן לתרום תרומות ומעשרות. יתרה על זאת אם משלם לשליח, נחשב השליח לפועל של המשלח, ובזה יד פועל כיד רבו. ולכן גם במקום שלא מועיל שליחות, כגון אם שלח גוי, או שלח שליח שיתפוס עבורו במקום שחב לאחרים, אם משלם שכר, שלא מועיל שליחות, אבל אם משלם לו על השליחות מועילה השליחות. 

בלימוד תורה שמשלם לאדם שלומד, אין זה מדין ליחות אלא מדין שותפות. דבר זה למד מיששכר וזבולון שיששכר עסק בתורה וזבולון פירנס אותו, ותורתו של יששכר מועילה גם לזבולון. וכן שמעון אחי עזריה שפירנס אותו ותורתו נזקפת לעשיר שמחזיק. והרי זה שותפות בין שניהם. ולכן אדם שלא זכה ללמוד ראוי שיחזיק תלמיד חכם שילמד, ובכך התורה שלומד נזקפת למחזיק כאילו לומד בעצמו.

בהצלחה. 

מקורות:

כאשר משלם לפועל מועילה השליחות מדין יד עבד כי רבו, ולכן מועיל בגוי ובשליח שתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים – ראה מחנה אפרים שלוחין סימן יא. וש"ך סימן קה ס"ק א.

שמעון אחי עזריה – גמרא סוטה כא ע"א. וז"ל רש"י שם:

שמעון אחי עזריה – תנא הוא במשנה קמייתא דזבחים ולמד תורה על ידי אחיו שהיה עוסק בפרקמטיא כדי שיחלוק בזכות למודו של שמעון לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו וכן ר' יוחנן למד ע"י הנשיא שהי' מפרנסו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל