השתמשו בטעות ביין של היתר מכירה בבישול מאכלי השבת

שאלה:

השתמשו בבישול ביין מהיתר מכירה , מה הדין , ואם זה בשבת האם יש להקל , אם אפשר לפרט תודה

תשובה:

שלום רב

יש כאן שני נושאים שיש לדון בהם: האחד דין שמור ונעבד בפירות שביעית, ובענין זה, אם אכן מדובר בכמות או שהדבר כרוך בהפסד אחר, יש לסמוך על המקילים שמתירים להשתמש בדיעבד.

הנושא השני כאן הוא יין שביעית לאחר זמן הביעור, וגם לענין זה, כיון שמדובר בשוגג, ניתן לסמוך על המקילים ולעשות הפקר עכשיו ואחר כך אפשר לזכות מיד.

מקורות:

על שמור ונעבד בשביעית נחלקו הדעות: יש סוברים שהם נאסרים באכילה, כך כתב הרמב”ן ביבמות קכב ב וכן דעת הראב”ד בהשגות על הרי”ף בסוכה דף מ ועוד, ויש סוברים שהם מותרים, כך כתב הרמב”ם בפאר הדור סי’ טו. בחזון איש כתב שבעת הצורך ניתן לסמוך על הרמב”ם שהתיר. כך שאם מדובר בכמות גדולה ויש כאן הפסד, תוכל לסמוך על המתירים, בפרט שיש כאן על מה לסמוך גם בענין ההיתר מכירה שרבים התירו לעשותה.

על יין שביעית לאחר הביעור בשוגג ראה שערי צדק פרק יט סעי’ ב, ס’ השמיטה פרק ט סעי’ י, מנחת שלמה סי’ נא אות יז. ואף שיש שהחמירו כמבואר בדבריהם שם, כאשר הדבר כרוך בהפסד יש לסמוך על המקילים בפרט בזמנינו שהשביעית מדרבנן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל