תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

אכילת בהמה שאכלה מאכלות-אסורות

שאלה:

רציתי לשאול על המעשה המפורסם עם המלבי"ם שהמשכיל ניסה להכשילו במאכלות אסורות והוא פיטם תרנגולות בחזיר ומכר לאשתו של המלבי"ם וכאשר הרבנית רצתה להגיש לארוחה היא גלתה קורי-עכביש סוגרים על זה וכשלאחר מכן אותו משכיל הגיע להוכיח לו שהוא אכל חזיר הראה לו הרב את הסיר סגור לחלוטין בקורי-העכביש.אך מאז ומעולם תהיתי ותמהתי – וכי היה בדבר משום סרך איסור? וכי יש בעיה לאכול את התרנגולת הזו?

תשובה:

שלום רב.

בנוגע להאכלת בעלי חיים באוכל טרף יש להפריד בין דברים האסורים באכילה לדברים האסורים גם בהנאה. בשר טרף שלא נשחט כהלכה מותר בהנאה, ולכן מותר לתת ממנו לבעלי חיים, אולם, חמץ בפסח אסור גם בהנאה ולכן לא ניתן ליתן ממנו לבעלי חיים בפסח [מלבד החובה לבערו מהעולם], וכך הוא לגבי פירות טבל שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות.

בהמה שאכלה דבר איסור, אין בכך איסור לאכול את בשרה ואף חלבה מותר, ויש שהחמירו בזה לגבי בהמה שאכלה חמץ בפסח שלא לשתות את חלבה באותם ימים.

מקורות:

בהמה שאכלה דבר שאסור באכילה ולא בהנאה, אין ספק בכך שבשרה מותר ללא כל פקפוק. אולם, גם אם אכלה דבר האסור בהנאה, כתבו הפוסקים שהואיל ולהלכה “זה וזה גורם מותר”, כלומר, כאשר יש שני גורמים הפועלים אותה תוצאה אחד מהם אסור והשני מותר, התוצאה מותרת באכילה. והואיל והחלב מיוצר מגופה ומושפע ממרכיבים נוספים מלבד החמץ אין בכך איסור. אולם, דעת המגן אברהם סי’ תמה ס”ק ה, שהואיל וחמץ בפסח אסור במשהו ואינו בטל אפילו בשישים, אף זה וזה גורם האסור [הדבר תלוי לכאורה בהגדרה של דין זה וזה גורם, אם הוא מהל’ ביטול או דין בפני עצמו, האריך בכך האבני מילואים בתשובותיו ואין כאן מקומו.  בס’ נשמת אדם שאלה ט כתב, שאף דברי המגן אברהם אמורים לענין אדם המסיק חמץ תחת תבשילו אולם לענין חלב בהמה שאכלה חמץ אף הוא מודה שאין בכך איסור עיי”ש טעמו, וראה משנה ברורה סי’ תמח ס”ק לג שקיבץ בקצרה שיטות הפוסקים בזה.

המנהג היום בלולים להאכיל את התרנגולות לפני פסח בתירס וכיוצא בזה שאינו חמץ, מחשש שמא לא יתעכל הכל במעיה ויבואו לאכול חמץ זה בפסח.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל