תרומות – לחץ כאן

נטילת ידיים עם ברכה למי שלא מתפלל שמונה עשרה

שאלה:

האם חולה שאינו מתפלל או אישה שלא מתפללת תיטול ידיים עם ברכה או בלי ברכה. שהרי לטעם הרא"ש והרמב"ם תיקנו נטילת ידיים בשביל התפילה? ראיתי בפסקי תשובות בסימן ד שמביא מחלוקת אחרונים בזה בין תשובות והנהגות לבין ספר אישי ישראל. האם להלכה עושים סב"ל ויטול בלי ברכה? בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

תשובה:

שלום וברכה

הרבה מה להוסיף אחרי מה שהבאת אין לי כל כך, רק מעט: אמנם הסברא נותנת כמו שכתבת שלא לברך, אבל הב”ח מעיד שכן מנהג העולם שנשים מברכות אף שאינן מתפללות, ואולי יש לחלק בין דינן לדין הניעור בלילה, כיון שהברכה הזו כבר נתקנה על סדר התפילה, ולכן כחלק מברכות השחר גם הן נהגו לברך בשונה מהניעור בלילה שאינו מקרה רגיל ובו אכן חילקו לפי שורת הדין וכפי גדריו. וראה ס’ הלכה סדורה חיובי נשים עמ’ קצו שנקט בפשיטות שאם אינה מתפללת ואינה קוראת קריאת שמע אינה מברכת, אלא שדקדק שם מלשון המשנה ברורה שאם היא קוראת קריאת שמע אף שאינה מתפלל, יכולה לברך, לכן למעשה אינני יודע להכריע בזה.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל