מזוזה במעלית / מזוזה בחדר שאינו ד' על ד' אמות

שאלה:

בס"ד שלום הרב! שאלות נוספות לגבי מזוזה 1) מתחם של החדר בו חייב מזוזה הכוונה ארבע על ארבע אמות במדוייק ולא לדוגמא ארבע על אחד 2) אילו חדרים אינם חייבים במזוזה? 3) מדוע יש אנשים ששמים מזוזה במעלית ובמקומות לכאורה שלא ישנים בהם? 4) האם מותר לי להוציא מזוזה אחת מהבית על מנת לתת לאדם שאין לו מזוזה כלל?

תשובה:

שלום וברכה

1. נכון מאוד [יש דיון בפוסקים על חדר שיש בו כדי לרבע ארבע אמות, כלומר ארבע על ארבע זה 16 אמות רבועות, ודנו מה הדין כאשר יש בו 16 אמות רבעות אבל הוא מלבני ולא מרובע, נניח שמונה אמות על שתים… ולמעשה באופן כזה קובעים ללא ברכה, אבל פחות משיעור זה אין חיוב מזוזה למעט מצבים מסוימים כמו חדר שתשמישו הוא כזה שאינו נצרך לשיעור כה גדול, לכן כדי להסביר בדיוק במה מדובר ואם הוא פתוח לחדר אחר, כדי שנקבע בדיוק ראה בענין זה למשל כאן].

2. שירותים, אמבטיה.

3. ההלכה היא שכל הפתחים המובילים לבית, אפילו שערי העיר – חייבים במזוזה. למעשה ספציפית על מעלית, פוסקים רבים דנו בענין זה, האם צריך להתקין מזוזה במעלית, ונאמרו בזה ג’ דעות, יש הסוברים שאין צריך להתקין מזוזה כלל, יש הסוברים שיש להתקין מזוזה בפתח המעלית בצד ימין, ויש הסוברים כי יש להתקין את המזוזה בכניסה מהמעלית לחדר המדרגות. ולמעשה רבים וטובים לא נוהגים לשים מזוזה במעלית כלל והמחמיר תבוא עליו ברכה ויתקין ביציאה מהמעלית לחדר המדרגות (לבד מהקומה הראשונה שבה יניח בכניסה למעלית כיון שיוצאים דרך הפתח שם לרשות הרבים).

4. ודאי אסור להוציא מהבית מזוזה, הרי כל פתח שחייב במזוזה זה חיוב בפני עצמו, לא יעזור מה שיש לך בפתח אחר… רק יש לסייע לו לרכוש בזריזות מזוזה.

בהצלחה

מקורות:

האריכו פוסקים רבים בדבר השאלה אם צריך להתקין מזוזה בפתח המעלית, ואף שאין במעלית ד’ על ד’ אך כיון שכתב הפתחי תשובה סי’ רפו ס”ק יא בשם החמודי דניאל שבית שער חייב במזוזה אף כאשר אין בו ד’ על ד’, ובבית שער חייבים במזוזה אף כאשר אין תשמישי דיורים שם.

ונביא כאן כמה מדברי הפוסקים שדנו בזה, הגרש”ז אוירבך זצ”ל במנחת שלמה חלק ב’ סי’ ק’ אות ה’ כתב שאין לחייב מעלית במזוזה מפני שהיא עוברת ממקום למקום ואינה נחשבת בית ואין זה אלא כסולם המוביל בני אדם ממקום למקום, וגם חדר המדרגות פטור כיון שאין זה פתח אלא בור פתוח ע”ש, ובסוף דבריו כתב שטוב לקבוע מזוזה בימין הכניסה לפרוזדור בלי ברכה.

המנחת יצחק חלק ד’ סי’ צ”ג האריך בזה וצידד לחייב מזוזה בכניסה למעלית.

הארחות רבינו חלק ג’ בהוספות לעמוד קעב, הביא בשם הסטייפלר שמעלית פטורה כיון ש’פתח שעולה ויורד אינו פתח’ ובשם ר’ משה פיינשטין זצ”ל הביא שלא נהג לשים מזוזה במעלית כלל (וכן הובא בשמו באהלי ישורון חלק ב’ דיני מזוזה הערה 66), ובשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל הביאו שסבר שצריך להתקין מזוזה בכניסה מהמעלית לחדר המדרגות.

וראה עוד בשו”ת בצל החכמה חלק ג’ סימן פ’ שכתב לפטור מעלית ממזוזה, ובשו”ת להורות נתן חלק ג’ סימן עב-עג כתב שרק אם יש ד’ על ד’ במעלית יש לשים בה מזוזה.

ובספר חובת הדר (לר’ יעקב בלוי זצ”ל) האריך בדין זה בפרק ה’ סעיף י”א וכתב להלכה שיש להתקין מזוזות בכל פתחי המעלית ובקומה הראשונה ישימו את המזוזה בימין הכניסה למעלית, ובשאר הקומות בימין היציאה מן המעלית לחדר המדרגות, ואף כתב שבמקום שיש בחדר המדרגות ד’ על ד’ יש להתקין את המזוזה בברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל