תרומות – לחץ כאן

הרהור בתורה במקלחת

שאלה:

שלום כבוד הרב, האם מותר להרהר בדברי תורה במקלחת ביתית שנמצאת בתוך חדר שירותים כאשר בשעת הרחצה פורסים וילון סביב המקלחת שחוצץ מהשירותים? תודה רבה

תשובה:

בשו"ת יביע אומר חלק ה סימן יא לחלק בין המרחץ שדיבר עליו השלחן ערוך בסי' פד שאסור להרהר בו בדברי תורה לבין אמבטיה פרטית לגבי הרהור בדברי תורה. וה לשונו.
כלל העולה שמותר להכניס הרדיו טרנזיסטור לחדר האמבטיה ולשמוע ממנו ד”ת בעת שעומד שם ערום להתרחץ. [אולם אין להתיר בזה אלא בחדר אמבטיה שאין שם בית כסא, אבל אם משמש גם לבית כסא, יש להחמיר, שאפילו בבתי כסאות של זמנינו יש להחמיר ולאסור להרהר שם בד”ת.

נמצא שגםם הקולא הגדולה של הגר"ע יוסף אמורה רק כשאין שם שירותים, ואף שיש וילון שהרבה סמכו לגבי זה שדינו כמחיצה ראה במקורות, כיון שהקולא כאן היא בלאו הכי גדולה מאוד לא הייתי מיקל עוד יותר מהגר"ע יוסף זצ"ל…

מקורות:

בחדר שיש בו מקלחת דעת רבים מהפוסקים (מנחת יצחק ד,לו יביע אומר ז,כז ועוד) שכיון שיש בו עוד תשמישים ניתן ליטול בו ולכן כשיש וילון לכו”ע יכול להקל בזה, וכן כתב בהליכות שלמה פרק כ’ הערה ל”ז. ובבית הכסא, לכאורה לדעת המשנה ברורה בסי’ שט”ו סק”ט שמחיצה שנדה ברוח אף במקום שיש מחיצות המגינות כעת על הרוח אין לה שם מחיצה גם כאן יהיה הדין כן, אך החזו”א נב,יד חולק על דברי המ”ב בזה ודעתו שכל שכעת אינה נדה ברוח שמיה מחיצה ולכן לדבריו מותר לעשות וילון גם אם הוא נד ברוח.

Join the Conversation

2 Comments

  1. במחילה מכבוד הרב, לא כ"כ הצלחתי להבין את הסברה שכשיש אמבטיה ושרותים ביחד זה נחשב שיש עוד תשמיש. הרי שני התשמישים הינם תשמישים שמשרים רוח-רעה ומצריכים נטילה

  2. הכוונה היא לדעת הגר"ע יוסף שסובר שמקלחת אין לה דין של מרחץ רק בית מרחץ ציבורי, אבל אתה צודק שרבים לא חילקו בענין זה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל