לתרומות לחץ כאן

יחוד – זקן עם מטפלת

שאלה:

שלום להרב, שאלה: גבי זקנים הזקוקים לעזרה ופיקוח מטפל תמידי, יש לפעמים אנשים ששמו להם גברת לשמור ולעזור להכל שציריכם, והשאלה האם גם בזה יש בעיה של יחוד כאשר רק הם בבית ונשארת עמו כל היום, הולכים למקומות וכו' בעיה גם כן של קירוב דעת? או יש צד להקל כאשר מדובר באדם מאוד זקוק לעזרה, או לא פלוג וימצאו לו מטפל איש . שאלה ב': גבי אלו שה' ירחם ולא עלינו ולא על שום ישראל, שנמצאים במצב שבמיטה בחדר בית אבות או בית חולים ואינם זזים ובמצב מאוד קשה, האם גם יש בעיה להיות אשה העוזרת לו? או בזה לא שייך שכיון שחלב עד כדי כך הסכנה של פיקוח נפש מתיר זה. מ"מ מהדודר יותר שיהיה עוזר גבר כאשר אפשר. ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר המציאות היא אכן בחשש יחוד אין להתיר מטפלת אשה לאדם זקן, גם אם נראה שכבר אין לו גבורת אנשים. אבל בבתי אבות וכדומה שאין בעיה של יחוד כיון שיש כל הזמן אנשים שנכנסים ויוצאים – יש להקל, אף שכמובן אם יש גבר זה יותר טוב.

מקורות:

בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ו, סימן מ, פרק כב, ס”ק ח) כתב הרב אליעזר ולדנברג שלאור דברי הרמב”ם הנ”ל, לפיהם איסור ייחוד תלוי בחשש שיביא לידי גילוי עריות, שאין איסור ייחוד במי שאין לו גבורת אנשים, או בזקן שתש כוחו באופן שאין חשש שיבואו לידי גילוי ערוה (והוכיח כן מדברי ‘קרית מלך רב’, ועוד מקורות).

בתשובה אחרת (ח”ז, סימן מו, אות ב) הביא את מה שכתב לו הרב אלישיב זצ"ל בעניין זה, שהוכיח משו”ת זית רענן (ח”א, אה”ע סימן א) שאין להתיר ייחוד אף למי שאין לו גבורת אנשים, אבל בתשובה שם סתר את הראיה. במקום שלישי (חלק יב, סימן סז, אות ב) הביא הרב ולדנברג את דברי ה’חתם סופר’ בדרשותיו (דרוש לחנוכה שנת תקס”ד) שמה שיוסף לא חשש מלהתייחד עם אשת פוטיפר הוא משום שחשב את עצמו כמי שאין לו גבורת אנשים, והותר בייחוד.

בשו”ת אגרות משה (אה”ע ח”ד, סימן סה, אות י) הסכים ליסוד הדבר שאין איסור יחוד במי שאין לו גבורת אנשים, אבל כתב שבאופן כללי אין להתיר איסור יחוד במי שזקן וחלוש, כי גם בזקנים וחלשים יש אפשרות שתתעורר תאוותם (כמבואר בגמרא קידושין פא, ב). ומכל מקום בסריס יודה שמותר.

רק בנוגע למי שנתקבע על-פי רופאים שאינו יכול להתקשות ולבעול מחמת מחלתו וחולשתו, פסק שמסתבר שאין איסור יחוד. על דרך זו מבואר בספר ‘דבר הלכה’ (הוספות לסימן ב, סעיף ט) בשם ה’חזון איש’, שגם בזקן מופלג יש איסור ייחוד, והביא שכן כתב בשו”ת דברי מלכיאל (ח”ד, סימן קב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל