לתרומות לחץ כאן

חזרה מסיכום עם פועל (דולה)

שאלה:

קבעתי עם תומכת לידה ( בטלפון) שתבוא ללוותיני בלידה האם מותר לי לכתחילה לקבוע עם אחרת א. הדולה שאני מכירה חזרה לארץ והיא הרבה יותר טובה (כמו תרי תרעי) ב. אני מאוכזבת מאוד מהאדישות והחוסר התעניינות של זו שהזמנתי ג. בכ"מ לגבי שבת היא אמרה לי שהיא לא יכולה כך שכנראה זה ודאי מותר לי לקחת אם אפשר לענות על ג הסעיפים תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

1. אם קבע עם בעל מקצוע, ואח"כ התברר שבעל מקצוע מומחה יותר הגיע לארץ, ולא ידע זאת בשעת הסיכום הדברים, נחשב לתרי תרעי – ויש להקל.

2. הטענה השנייה שאינך מרוצה ממנה, אם היית יכולה לראות זאת בשעת הסיכום, הרי זה כהסכמה על כך. 

3. אם אמרה שבשבת אינה מעוניינת להגיע, הרי שאם הלידה תהיה בשבת ודאי שמותר להזמין אחרת. ויתר על כך אם בזמן הסיכום לא אמרה שבשבת היא לא מגיעה, והודיעה על כך אחר הסיכום, הרי הסיכום בטל, ואת יכולה לבטל אותה ולקבוע אם אחרת, מאחר והיא לא מספקת שרות מלא, ולא הודיעה על כך בתחילה.

בהצלחה.

מקורות:

 כתב הט"ז (יו"ד סימן רסד ס"ק ה) גבי אדם שהזמין מוהל אסור לחזור בו, וכתב הט"ז: שאם נזדמן לו אח"כ מוהל שהוא אוהבו או צדיק, ואנן סהדי דאלו היה שם בשעה שנתן להראשון למול היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב, ומותר לחזור בו. עכ"ל. את דברי הט"ז ניתן לפרש שהמוהל השני לא היה בעיר, לכן נחשב שהשתנה המציאות ומותר לחזור. אמנם בחת"ס (סימן רמו. הובא בפת"ש ס"ק יא) מבואר שגם אם היה המוהל השני בעיר אלא שלא אסיק אדעתא להזמינו, מותר לחזור. ומבואר שגם אם לא השתנה המציאות אלא השתנה ידיעתו מותר לחזור בו.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. שלום רב
  לכאורה הט"ז מדבר על מוהל שאינו בעל מקצוע ואינו גובה שכר, בדולה יש לדון בדיני שכירות פועלים בס' של"ג ואם נניח שדחתה בגללה יולדת אחרת יכולה לתבוע לפחות כפועל בטל.
  אגב נסיעת דולה בשבת היא לא מוסכמת כלל

 2. שכירות פועלים שרק היה סיכום בעל פה ולא קניין דינו שווה שלמוהל בחינם. ואם הדולה לא הגיעה בגלל ילדת אחרת, לא מגיע לה שכר כלל ואף לא כפועל בטל. דין פועל בטל נאמר א. כאשר היה קניין או תחילת מלאכה. ב. שהבעל הבית ביטל ולא שהפועל ביטל.

 3. במחילה כנראה לא הסברתי כראוי

  היולדת ששאלה אתכם היא בעלת הבית והיא המבטלת, כתבתי שאם הדולה {הפועל }דחתה יולדת אחרת בגלל הסיכום עם היולדת השואלת שעכשיו רוצה לבטל, כלומר שהשואלת גרמה לדולה נזק היא צריכה לשלם גם אם לא היה קנין. כך מפורש בשס"ג וזה לא דומה למוהל

 4. בסימן שלג מבואר שאם שכר פועל ולא היה תחילת מלאכה ולא היה קניין, וחזר בו הבעה"ב וביטל את הפועל אין לו עליו אלא תרעומת. ואם הפועל הפסיד עבודה אחרת בגלל שסגר הפועל על עבודה הזו – חייב הבעה"ב לשלם לו. וכתב הערוך השולחן שהפועל צריך להביא הוכחה שנייתה לו הצעת עבודה אחרת ונמנע מלקבלה בגלל ההצעה הנוכחית.
  יולדת שקובעת עם דולה, הדולה לא מבטלת עבודה אחרת בגלל הקביעה עם הראשונה, מאחר ואינה יודעת מתי תלד היולדת, וכל יולדת שקובעת איתה היא מקבלת אותה, ואם יהיו שתי לידות בבת אחת, היא תשלח דולה אחרת תחתיה. ולכן לא מסתבר שהדולה הפסידה עבודה אחרת תחתיה, ואין חובת תשלומים על היולדת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל