לתרומות לחץ כאן

בנה עבור עצמו וחברו נהנה מבנייתו

שאלה:

לכבוד הרבנים ראובן הקים מפעל במקום שומם ובשביל להגיע אל המפעל מהכביש הרגיל סלל לעצמו דרך מסודרת בשביל כניסת משאיות לפריקה ולטעינה וכ"ו ביום מהימים הגיע שמעון ובנה מפעל על יד מפעל של חבירו. הגיע ראובן בטענה ישלם לו על הדרך שסלל שהרי הוא נהנה מהכביש ולולא שהיה סולל לא היה פריקה וטעינה במפעלו. האם הדין עמו או לאו.

תשובה:

שלום וברכה,

אם המקום היה מיועד לבות עוד מפעלים במקום, יכול בעל המפעל הראשון לגבות מחיר מבעל המפעל השני. אבל אם בשעת מעשה לא היה באופק סיכוי שיבנו עוד מפעל, נחשב שהוציא הוצאות עבורו, ולא הראשון לגבות תשלום הוצאות מבעל המפעל השני.

בהצלחה.

מקורות:

מבואר ברמ"א סימן רסד סעיף ד:

ואם נראה לב"ד שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו, דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל הוצאות אלו, אינו חייב ליתן לו כלום, דזה נהנה וזה אינו חסר. לכן יש מי שפסק: מי שהציל ספריו וספרי חבירו, אם לא הוצרך להרבות הוצאות בשביל חבירו, אין חבירו חייב לשלם לו כלום (הגהות אלפסי פ' הגוזל). ונ"ל דווקא שירד תחלה להציל שלו, אלא שהציל גם כן של חבירו עמו. אבל אם ירד על דעת שניהן, חייב ליתן לו מה שנהנה, מאחר שהציל של חבירו, וכמו שנתבאר, כן נ"ל.

בדברי הרמ"א מבואר שאם לא הוסיף בהוצאה עבור חברו, ובדעתו היה רק עבור עצמו, אינו יכול לתבוע שכר נהנה מחברו, אבל אם היה בדעתו גם עבור חברו, יכול לחייב את חברו שישתתף עימו. ולכן אם בשעה שבנה לא היה אמור להיות עוד מפעל נחשב שהוציא לצורך עצמו בלבד ואינו יכול לתבוע שכר נהנה מחברו. אבל אם אמור להגיע עוד מפעלים, נחשב שהוציא גם בעד חברו, ויכול לתובעו מדין נהנה. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. שלום וברכה.
  ראשית חזקו ואמצו.
  הערני אחד מחברי הכולל א. דעתו היתה סתמא לא שיבנו על ידו ולא לא.
  ב. מדוע זה לא נקרא אבידה מדעת רסא' ס' ד' שהרי הוא בנה על רה"ר והרי זה כמו משליך כיסו לרה"ר שהרי בנה על שטח של רה"ר והרי זה הפקר.

 2. שלום וברכה,
  א. תלוי האם דעתו שיבנו על ידו או לא. בבניין מגורים ששכן בונה לעצמו ואח"כ שכן מרחיב על גביו מחייב את השני שישתתף עם הראשון, מאחר ומסתמא בעתיד יבנו על גביו, ומצוי שהשכנים מרחיבים, לכן נחשב שירד על דעת חברו, ויכול לדרוש תשלום. וכמו כן כאן אם במציאות אמורים לבנות בעתיד, הרי שבנה גם עבור חברו. ואם לא אמורים לבנות לא נחשב שבנה עבור חברו.
  ב. איני ידוע מדוע זה קשור לאבדה מדעת, הרי יבואו אחרים ויבנו שם ויהנו מההוצאה שלו. אבדה מדעת שייך במקרה שיש חשש סביר שהרשויות יפרקו לו את הבנייה, אבל אם אין חשש שיפרקו לו את הבנייה, הרי הכביש עומד על תילו ויכול לדרוש הוצאות ממי שבא להינות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל