פדיון כפרות עכשיו

קדימה בעלייה לתורה – בעל ברית בזמנה וברית שלא בזמנה

שאלה:

בס"ד כשיש בבית כנסת שניבעלי ברית שאחד זו מילה בזמנה ואחד מילה שלא בזמנה ויש רק עליה אחת לתת להם האם יש זכות קדימה לזה שעושה מילה בזמנה מכיון שמצותו גדולה יותר. ואת"ל בהנ"ל שבעל המילה בזמנה קודם. מה הדין כשאצל שניהם זו מילה בשמיני אבל אחד מהם הוא יוצא דופן , האם הנולד דרך רחם יקדום [בגלל שמילתו ביום זה יכולה לדח ות שבת אבל אצל היוצא דופן אין מילתו דוחה שבת ואינה נחשבת כ"כ כמילה בזמנה.

תשובה:

שלום וברכה

נראה שזה שהברית אינה בזמנה קודם, כיון שבנו נולד קודם.

אני מעתיק לך בענין מתוך הספר לקט הקמח החדש חלק ה העומד לראות אור ממש בחודשים אלו.

בעל ברית שנדחתה ובעל ברית בזמנה – מי קודם

 

ואם נדחתה המילה עד אחר שלושים יום מהלידה, ויש שם בן נוסף שמילתו בזמנו, והמנהג הוא דאבי הבן שנולד קודם הוא הקודם בכיבוד של הוצאת ספר התורה והכנסתו, נראה לי שגם בכהאי גוונא יש להקדים את מי שנולד קודם, אף שהיא מילה שלא בזמנה. הגם שלענין דיני קדימה בשתי תפילות קיימא לן שאם מנחה ומוסף באים בבת אחת {כגון שהשתהה מלהתפלל מוסף וכבר הגיע זמן תפילת המנחה} – מנחה קודמת למוסף, דמצוה שזמנה כעת היא קודמת למצוה שזמנה היה כבר, אף שיש זמן עדיין לקיימה אחר המצוה הראשונה (שו"ע או"ח סי' רפו סעי' ד), אינו ענין להכא, דזה דומה רק לנדון איזה מהתינוקות שלפנינו יש לנו למול קודם {את מי שמילתו נדחתה או מי שזמן מילתו היום}, שהוא ענין בדיני הקדימה בגוף המצוה, אבל אין זה דומה לענין הקדמת האבות בעלייה לתורה, כמו בנידון דידן {שכן הקדמה זו אינה בגוף מעשה המצוה} (שו״ת בעי חיי שם סי׳ יט).

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. בס"ד
    גם לפי הנ"ל אכתי יש להסתפק בגונא שזה שהוא מילה שלא בזמנה לא נולד לפני זה שמילתו היא מילה בזמנה . ומשכח"ל בב' אופני:. א' בכגון שהוא נולד באותו זמן שנולד זה שמילתו היא מילה בזמנה והוא גם ביום השמיני ללידתו אבל הוא יוצא דופן ומש"ה מילתו אינה נחשבת כמילה בזמנה, ב' בכגון שזה שנימול לשמונה נולד בארה"ב ביום ב' אחה"צ והשני נולד בארץ ישראל בתחילת הערב של ליל ג' דנמצא שהוא נולד באותו זמן [או אפילו לפני ] שחבירו נולד ועכשיו בשבוע שאחריו שניהם לפנינו ביום ג' דבכה"ג זה שנולד בארה"ב שמילתו היא מילה שלא בזמנה הוא לא נולד קודם. ובכה"ג אכתי יש מקום לדון בהנ"ל האם יש דין קדימה לזה שמילתו היא "מילה בזמנה.[

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל