לתרומות לחץ כאן

מאכל שהובא ברכב בשבת

שאלה:

הבנתי ממה שקראתי שאוכל שרק נסע בשבת או עוגה או כל דבר מאכל אחר, לא נעשה בהם שינוי פיזי. אלה רק נסעו. במקרה כזה, הבנתי שמותר לאכול אותו גם במהלך השבת, מכיוון שאם המארח יסרב לאכול האורח עלול, להיעלב, או שיכול לצאת ויכוח. לכן מותר לאכול. השאלה שלי היא כזו, אם האורח מביא עוגה, ואחד מבני המשפחה המקומיים יראה שבני משפחתו יאכלו, והוא יצטרך לחכות למוצ"ש, וזה יגרום לו צער. אז במקרה של צער מסיבה זו או אחרת, האם זה יתיר לו לאכול את העוגה, בשבת עצמה.? כלומר, אם בשביל למנוע עלבונות וויכוחים מותר לאכול מהעוגה, והאם יהיה גם מותר לאכול ממנה בשביל למנוע צער?

תשובה:

שלום וברכה

בשעת הדחק ממש ניתן לאכול, אבל כדבריך שעת הדחק זה רק כשאין דרך אחרת למנוע עלבון, אבל מה שמתחשק לך לאכול ויש קצת צער מזה שאתה נמנע מכך בשבת, זה ושאי לא סיבה להתיר… תתגבר חביבי…

מקורות:

הראשונים במסכת עירובין דף מא ע”ב נחלקו האם קיים איסור להנות ממעשה שבת כעין זה שלא נעשתה מלאכה בגוף הדבר, וכגון שהגיע חפץ מחוץ לתחום שבת או על ידי רכב. התוספות הרשב”א והריטב”א בתירוצם הראשון שם הבינו שאין להקל בכך אלא באיסורים דרבנן כמו איסור תחומין, ולא באיסור מהתורה כמו בנסיעה ברכב. אולם בתירוצו השני כתב שם הריטב”א בשם רבינו יונה, שאיסור מעשה שבת נאמר רק כאשר נעשה מעשה בגוף הדבר כמו בישול, ולא בהבאתו לבד. אלא שאם נעשה הדבר במזיד, קנסו חכמים באיסור מיוחד שלא להשתמש בו. וראה בהרחבה בשו”ת מנחת שלמה סי’ ה אות ב. להלכה, כתב בחיי אדם להקל בזה בשעת הדחק, והובא בביאור הלכה תחילת סי’ שיח.

כמו כן, בביאור הגר”א בסי’ שיח שם כתב, שכל הנידון האמור אינו אלא כדי להתיר זאת באכילה למביא בעצמו, אולם, אנשים אחרים יכולים בשעת הדחק להנות מהמאכל אף אם התבשל באיסור, אם נעשה הדבר בשוגג ואין להם מאכלים אחרים לכבוד שבת.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. מהשורה האחרונה משמע לכאורה שדעת הגר"א שרק לאחרים הותר בדיעבד כשאין להם אוכל אחר אך למביא עצמו יהיה אסור גם אם אין לו מאכלים אחרים ויצטרך להתענות ההבנתי נכון? כמו"כ מה יקרה אם יש לאחרים מאכלים אחרים אך לא "מאכלי שבת" האם יעדיפו לאכול סנדויצ'ים? (הלשון "מאכלים אחרים לכבוד שבת" עלול להשתמע שמעבר למאכלים אחרים – זה גם צריך שיהיה מאכל מכובד לשבת אך אם יש מאכל "חול" לא יחשב אצלם כמאכל אחר ויותר להם לאכול את המאכל האמור אך קשה להניח שחז"ל יתירו מאכל שכזה רק בגלל שהאוכל השני לא מספיק מכובד)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל