לתרומות לחץ כאן

כיצד משכנעים בחור ישיבה לא לצפות בסרטים

שאלה:

שלום להרב, שאלה: כיצד לעזור הצעירים בענין של סרטים הוליוואד? דהיינו השקפה נכונה. לצערינו יש צעירים בחו"ל שהולכים לישיבה (ברוב מקרים יותר מודרניות), ולפעמים אפילו ישיבה חרדית (מעט מהם) ואע"פ שעוסקים בדברי חיים, הדברים הכי טובים טהורים שבעולם שהם תורתנו, התלמודים, הלכה מדרשים ולומדים מן רבנים טובים ומקצועים וכו', אפילו הכי עוד נכשלים בסרטים אלו ואינם רואים סתירה לחיי יהודי דתי ?! לגם לא קל כלל על רבנים שמנסים להדריך בהשפקה נכונה ע"פ תורה. לא דן ום אדם כאן, רק לתועלת מביא הענין ושואל עיצה טובה. קל לכם להבין הענין, ואני אתאר יותר להקוראים אולי יעזור למישהו שבמצב כזה. הרי 100% מסרטים אלו יש להם בעיה של צניעות גמורה כלומר מראים חלק מן הגוף שאסור לראות ואינני מדבר אשה בלי בגדים ערומה שזה פשוט להבין , אלא מספיק שחלקים של יד (זרוע) אשהה לא להיות מכוסה שהיא ערומה ע"פ הלכה (עיין ש"ע אבן העזר בכל פרטים). וחוץ מזה ההשקפה של סרטים אלו מאוד נגד השקפה של צניעות טהרה ביישנות וענוה של תורתינו אלא עזות מצח חוצפה חסר כל מושג של ביטחון ואמונה, אלא הם סיגנון עשו הרשע במלא "כחי בידי" ברמה הכי גבוה. יש סרטים ממין אלו שחלילה וחס, אחד שקוראים לו "ראמבו" לדוגמא, שחקן איטלקי עז פנים שהורגי ופוצץ אלפי אנשים בסרט אחד ומתארים אותו בסרט כצדיק יסוד עולם. הרי זה שטות והבל וכך הם מלמדים הצופים שיש לפתור בעיה לפי סגנון עשו הרשע, תרבות רע של עכו"ם הוליוואד. ותוצאה מזה אנשים הצופים כועסים בקלות וזה נעשה חוזק במידה רע זו, ובבעיה קטנה שיהיה כך למדו להתייחס לשכנגדו, לתת מכה על פנים כמו בסרט. חוץ מדברים נוראים ורעים קלות ראש וכו', כל מי שיש לו קצת ריח תורה יתרחק מזה. אז זה שלב ראשון מן השאלה. השני הוא שנפקא מינה מן השפעה סרטי הוליוואד שלבחורים גודלים השידוכים לא הולך, ורבים תומהים מדוע מה בעיה ומאשימים זה בכינוי " משבר השידוכים". הרי שאף שקיים דבר כזה, הרי רבים הגורמים לו והסרטים אחד מהם. הרי לדוגמא לפני שבוע בחור אחד שאני מלמד אותו שהלך לישיבה ועכשיו קובע עיתים עוד לא התחתן ושאלתיו אם אמצע מישהי אם תרצה ואמר כן. בהתחלה לא סיפר לי באיזה פרק הוא קאי, ורק אמר שיש כמה קפדות כמו שצריכה להיות רזה ויפה, בודאי דתיה, ולא אמר כלום עוד, ולא על עצמו. מצאתי אשה נחמדה מאוד, ולגבי דרישה גופני הרי יפיפה רזה בלונדינית, ולגבי דת היא הלכה לסמינר טובים ושרוצה בעל שילמד שנה שלמה לפחות ואחרי זה אם אפשר להמשיך מצויין אם יהיה ילדים חובות וכו' אז מה לעשות שילמד מה שאפשר ושיעבוד הפחות כדי שילמד, ואם יהיה צורך לעבוד ולקבוע עיתים בסדר בצידה. דהיינו ראש פתוחה לגבי הבחור עדיף יותר חרדי אבל מישהו רציני וקובע עתים גם טוב כל עוד שיש מידות טובות. הראתי לידיד זה הפרופיל ושלל ואמר שהיא טובה מאוד מאוד, אבל הוא אוהב קטע של סרטים ולא מוכן לעזוב ורוצה מישהי שתקבל אותו כמו שהוא ואף שהוא יכול להיות פחות דתי ושתתחזק עמו ביחד. הרי נתגלה לי דבר שמעולם לא ידענו. על מה שראיתיו בישיבה וידעתי או שהוא היה מספר החזקתי אותו שמי שלא היה מתעסק בזה מעולם. לא דן אותו אף שיש לעזוב שטויות כאלה, מ"מ צער לנו שפוסל אשה טובה מאוד מפני שטות כאלה סרטים?! מבין שיש לתת לו בחורה שמתיאמה יותר לו, אבל הבעיה שנראה שהיא בהשקפה שלפסול אשה מפני אי רצון לשנות דבר שבעיה בהלכה לא מראה היא דרך הנכונה . נראה לי שאם ישכנעו אותו לאט לאט יקבל, ברוב הלימוד הוא כבר קלט שעקר הזמן פנוי זה לימוד, אבל לא מבדיל כ"כ שסרט הוליוואד וחיי דתי לא מתיאם. בודאי הכל אם מלא אהבה ואם אני לא ראוה שיש לי להשפיע יותר די להמשיך הלימוד הגמרא ורב אחר ישפיע. זה רק דוגמא מה קורה לפמים אם בחורים, אבל עקר הדבר על קטע של הוליוואד המכניס בראש אנשים השקפות זרות על כגון מהי אהבה, מה היא התנהגות ראויה לשלום בית, כבוד בין איש לרעו וכו'. לפי עניות דעתי הכי שאדם מתקדם ולומד ועובד על עצמו לשפר מידותיו וכו' היכ מציעים לו אשה המתאימה לו באמת (עם סייעתא דשמיא) הן שהוא ידע לחפש ולמצוא הטוב בשכנגדו במקום לפסול הן שיביאו לו מישהו שמתיאמה לו שגם רוצה מה שהוא רוצה לחיים, וכמה דוגמאות ראיתי בזה. בדרך כלל אנשים ונשים חרדים יש להם מטרה ברורה בחיים על פי תורה ואין דרישות כמו הבעולם בחוץ, ויותר קל להתחיל בית באמונה. השפקות זרוץ מן התורה אנשים יש כל מינה עיכובים הן לא הרויחו מספיק כסף להתחתן הן שלא מרגישים "באהבה" או "אהבה חזק מספיק" וכו'.. ולכן יש כאלה שנשארים לבד. לאומת זה בעולם חרדי כמה בחורים אני מכיר שברוך השם יתחתנו עם בחורה ראשונה שהציעו לו והם שמחים וב"ה עם בית מלא אבה בנים חסד שלום בית ואמבה אמיתי. ואין צורך להאריך. אשמח לשמוע חוות דעת מכם. דברים אלו שורשם מהרבה מהם בא מן בית, גידול בנים ע"פ תורה עם קדושה הפתרון ואינני רואה שום אופן אחר להצלחה בחיים. ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה

ידידי היקר! הסברת את הדברים הכי טוב שאפשר… אין לי מה להוסיף להסברים… מה שרק מתמיה אותי, אם המצב הוא כפי שאתה מתאר, היכן הם גורמי החינוך, מדוע לא אוסרים על בחורים ללכת למקומות כאלו, ומדוע לא נוקטים בצעדי ענישה, בישיבות בארץ ישראל יש הרבה מאוד הקפדות שבאמצעותם עובדים עם הבחורים, בשלבים הרבה יותר מוקדמים, על סרטים מי חושב בכלל… אני משוכנע שגם בארצות הברית בישיבות החרדיות יש שמירה על נערי ישראל..

בשורות טובות.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. שלום לכבוד הרב,

  גורמי החינוך אוסרים ללכת שם, הבעיה היא המחשב! צופים בסרטים אלו דרך דיסק שמכניסים במחשב. עכשיו גבי שמירה ודאי יש אפילו בישיבות לא חרדיות, ובחרדיות ודאי יותר אבל הבעיה היא או בפנימיה שבמוסד יותר מודרני קשה להם זה, שאף שאוסרים אי אפשר להיות על גב כל אחד ובמוסד חרדי הבעיה בבית כאשר הורים חרדים יותר מודרני או שלחו ילדים למוסד חרדי בכוונת להיות יותר חזק מהם אבל כיון שלא הסירו הסרטים מן הבית מן מחשב שליהם או לפעמים אף בחרו סרטים "הנקיים"לפי דעתם ופעם שיודע הילד או ילדה מהו סרט עבירה גורמת עבירה.

  העבודה יכול להיות משולש גם עם הצעירים וגם עם הורים.

 2. מעניין לדעת איך בחור ישיבה מגיע לרעיון לצפות בדברים אלו? הרי הוא לומד תורת אמת. מה יכול להיות יותר מזה? למה זה מעניין בכלל? הרבה זמן אני מנסה כבר להבין את זה.

 3. כל אדם יש לו יצא הרע, ומי שלא שומר על עיניו כמו שצריך, לא יעזור לימוד התורה, בהכרח יבוא לידי הרהורי עבירה.

 4. כבוד הרב, לימדו אותי שהתורה צריכה לעזור לאדם לתקן את עצמו. פגע בך מנובל זה משכהו לבית המדרש. הרי הבורא נתן תבלין. מה עליי להבין מכל העניין, שהבורא לא מספיק חזק בכדי לפתור את הבעיה הזאת ולמה ללמוד תורה, רק בשביל הידע? נשמע כאילו יש לנו בורא חסר אונים בלי שום כלים לעומת היצר.

 5. לא הבנתי את שאלתך: נניח אדם חלה באנגינה, הרופא אומר לו לשכב במיטה שלושה ימים ולקח אנטיביוטיקה, והוא שומע את בדרי הרופא לחצאין, לוקח אנטיביוטיקה, אבל יוצא החוצה בסופת שלגים ומחלת הגרון מחריפה, מי אשם? הרופא לא מספיק טוב או שהחולה לא בסדר? לכל אדם יש בחירה ואין הוקוס פוקוס, מי שלא שומר על עיניו ורואה תועבות, התורה לא תציל אותו.

 6. כבוד הרב על פי מה שהבנתי שאם בן אדם טעה בעקבות התעבה שלו הבורא נהיה לעומת זה חסר אונים אם תורתו? אני שואל את עצמי גם כן האם אותו הבחור מודרך מספיק טוב במודעות שלו למעשיו? או שכל מה שהוא יודע זה את הסיסמה הידועה "יצר הרע" וכל הנלווה לזה שהוא כלל אינו יודע איך בדיוק זה קשור אליו..
  יש לי עוד הרבה מאוד שאלות לכל המערכת הזאת שאני בעצמי עברתי וברחתי ממנה כבעל תשובה שמכיר גם צד אחר של המטבע. אשמח לנהל בזה דיון אם אנשים אם דעת תורה.

 7. בורא עולם אינו חסר אונים, בורא עולם מציב לאדם אפשרות בחירה, ומסייע לכל אדם בכל מצב לשוב בתשובה אם ירצה ויתאמץ, אין מצב של כל באיה לא ישובון.
  הבחורים מודרכים, אבל מה לעשות, בחיים צריך להאבק ומי שבוחר שלא להאבק אלא ללכת אחר יצרו הרע, הרי שכל אדם אחראי על עצמו וצריך לקבל את ההחלטות הנכונות בכל נקודת זמן. בחור יודע איך זה קשור אליו…
  המערכת כפי שאתה מכנה אותה היא אכן גדולה, וככל מערכת גדולה היא נותנת תשובות כלליות לכלל הציבור, ולבחורים שזקוקים לסיוע יותר פרטני יש הרבה מאוד מוסדות שנותנים מענה כזה גם כן, רק שכל בחור צריך הכוונה למקום המתאים לו, ויש היום אירגון נפלא בשם לב שומע שעוסק בייעוץ והכוונה לנערים ונערות שנקלעים לקושי רוחני או טכני וכדומה ומסייעים גם בעצה וגם בהכוונה ובסיוע ממשי בשטח. יש עוד אירגונים, אירגון זה כמשל…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל