לתרומות לחץ כאן

האם קטן יוצא ידי חובה בקידוש שאינו במקום סעודה?

שאלה:

שלום וברכה, שאלה גוררת שאלה, אשמח אם הרב יעזור בזה א. האם מצות החינוך לקטן, אם עבר הקטן, הרי שהוא לא נענש, אז האם נכון לומר שכל המצוה מוטלת על האב, ואם הקטן עובר והאב אינו מוחה מפריש את בנו, רק האב הוא זה שביטל מצות עשה של חינוך? ב- בסימן רסט, לעניין קידוש בבית הכנסת, השאלה על הקטן, והוא שאלה כללית, הרי על האב מצות חינוך, ולכן הוא יכול לכפות את בנו לבוא לשמוע קידוש, אבל מה הדין לגבי אכילה, הכי הוא יכול לכפות את בנו לאכול שיעור המחייב בברכה אחרונה בכדי לצאת מדין קידוש במקום סעודה? הסברה נוטת שאינו יכול לחייבו בשיעורים, שהרי הקטן פטור אפילו ביום הכיפורים, וכן לפני קידוש מותר לו… וכו. ולכן השאלה, האם בעצם, כאשר הקטן שותה מכוס הקידוש טעימה, האם עולה לו מצות קידוש, ואינו מחוייב מדין חינוך לקדש שוב, ואתן דוגמא: אבא קידש בביתו לכל בני ביתו, והנה נכנס ילדו בן ה11 שנים, הרי שהאבא מחוייב לקדש עבורו מדין חינוך, ואומר לו הבן, אבא, שתיתי בבית הכנסת מיין הקידוש טעימה. כפי שכתוב בסימן רסט. האם נאמר שהבן פטור ממצות הקידוש במקום סעודה, מפני שהטעימה נחשבת לו שעשה קידוש ואין לקטן חובה בשיעורים בכדי לצאת המצוה ודי לו שיטעם? או שנאמר שחייב לעשות שוב קידוש בביתו, מפני שהבן לא קיים מצות קידוש אלא מנהג שהתירו לו לשתות בכדי שלא תהיה ברכה לבטלה למקדש בבית הכנסת. ולכן על האב לקדש שוב עבור בנו שכעת יקיים קידוש במקום סעודה? ואם התשובה שחייב לקדש עבורו, אזי חוזרים לשאלה הראשונה, וכי יכול האב לחייב את בנו לאכול שיעור ? (שמא יחשב אכילה גסה)

תשובה:

שלום וברכה

1. בנוגע לשאלה אם מצות חינוך מוטל על האב או על הבן, שהוא עצמו מחוייב במצוה מדרבנן, כידוע נחלקו רש"י ותוס' ועוד ראשונים בברכות מח א.

2. בנוגע לשאלתך לגבי קידוש, נראה שנדון זה תלוי במחלוקת הראשונים הידועה האם האב יכול לחנך את בנו במצות ארבעת המינים ביום הראשון בלולב שאול, יש ראשונים שסברו שאמנם צריך לולב שהחפצא הוא כשר, אבל הפרטים הנלוים כמו דין לכם, אינם מחוייבים מדין חינוך, וכך פסק המשנה ברורה בסי' תרנח ס"ק כח, ולפי זה גם לגבי קידוש, הוא חייב בקידוש אבל הדין הנלוה של קידוש במקום סעודה אין להקפיד בו לגבי קטן כמו גדול, לכל הפחות לשיטות אלו, כך נראה לכאורה. אמנם לפי החולקים שהביא המשנה ברורה שם יש להקפיד לכאורה שיאכל שיעור. למעשה לא יוכל לקדש עבורו שוב כי העיקר להלכה שיצא ידי חובה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל