מזוזה שנפלה – ברכה על קביעתה

שאלה:

מזוזה שנפלה ומחזירים אותה למקום לאחר כמה ימים? צריך לברך? ואותה מזוזה שנפלה אולי מחליפים בית מזוזה צריך לברך?

תשובה:

שלום רב

בענין זה נחלקו הדעות, יש סוברים שכאשר מחזירים את המזוזה למקומה יש לברך על קביעתה, וכן הורו רבים מפוסקי אשכנז, ויש חולקים וסוברים שאין לברך וכן הורה הגר”ע יוסף זצ"ל. כמובן שאם לא החזירו מיד כשראו שנפלה וכבר חלף יום, יש לברך לכל הדעות [חובה להחזיר מיד!!].

החלפת הבית מזוזה אינה רלוונטית לענין.

מקורות:

ראה פתחי תשובה סי’ רפ”ט ס”ק א, ומשום שדומה הדבר לטלית שנפלה מהאדם שלא במתכוין שעליו לחזור ולברך על לבישתה, כמבואר בשו”ע סי’ ח, וכ”כ במהר”ם שיק יו”ד סי’ רפה, ובערוך השולחן סעיף ד’, וע”ע שדי חמד מערכת מ כלל קכב, שו”ת מנחת שלמה ח”א סי’ סט, ותשובות והנהגות ח”ב סי’ תקנא.

אמנם בשו”ת יביע אומר ח”ג יו”ד סו”ס יז הביא משו”ת מהרש”ם ועוד פוסקים שסברו שאף בטלית אינו חוזר ומברך וכל שכן במזוזה שיש עליו חיוב להחזירה וממילא אין בזה היסח הדעת כל כך, ולכן כתב שהוא בכלל דין ספק ברכות להקל ואין לברך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל